Lääkäriliitto terveyspolitiikan vaikuttajana

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930816
ynhev.ihberaxbfxv@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Haluamme edistää terveydenhuollon toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tärkeitä tavoitteitamme on lisätä potilaiden valinnanvapautta ja turvata palveluiden hyvä saatavuus.


Terveyspolitiikkamme tavoite on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittää terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa siten, että suomalaisten terveys ja toimintakyky olisi parhaalla mahdollisella tavalla turvattu.

Näkemyksemme mukaan lääkäreiden asiantuntemuksella on paljon annettavaa suomalaiseen terveyspolitiikkaan.

Terveyspolitiikassa keskeisimmällä sijalla meillä on terveydenhuoltopolitiikka, mutta tunnistamme myös, että terveyttä syntyy myös vastaanottohuoneen tai sairaalan ulkopuolella. Siksi pyrimme vaikuttamaan muihinkin terveyspolitiikan sektoreihin, kuten vaikkapa alkoholipolitiikkaan.

Tavoitteena toimiva palvelujärjestelmä

Mielestämme hyväkään lääkäri ei yksin voi selvitä potilaidensa hoidosta, mikäli terveydenhuoltojärjestelmällä ei ole vakaata perusrakennetta ja rahoituspohjaa. Järjestelmän tulee pystyä tarjoamaan riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville varallisuudesta riippumatta.

Terveyspoliittista vaikuttamistyötä teemme pitkäjänteisesti monin eri tavoin. Teemme yhteistyötä samaan tavoitteeseen pyrkivien tahojen kanssa asiantuntevana kumppanina – potilaan parhaaksi lääkärin taidoin – vastaanotolta ja neuvolasta eduskuntaan ja Euroopan komissioon. Pyrimme olemaan kantaaottava, innovatiivinen, ratkaisukeskeinen ja strateginen kumppani.

Terveydenhuoltopolitiikassa keskeisiä tavoitteitamme ovat:

  • Potilaiden valinnanvapaus ja potilaslähtöisyys lisääntyy. 
  • Terveyspalveluiden järjestämisvastuu keskittyy vahvemmille organisaatioille. 
  • Lähipalvelut turvataan ja palveluiden saatavuutta parannetaan. 
  • Julkisten terveyspalveluiden tuotantoa monipuolistetaan.

Terveyspoliittinen valmistelu Lääkäriliitossa

Terveyspolitiikan alan asioiden valmistelusta meillä vastaa Politiikkatoimiala. Terveyspoliittisista linjanvedoista ja kannanotoista päätökset tehdään Lääkäriliiton valtuuskunnassa, hallituksessa ja hallituksen terveyspoliittisessa jaoksessa.  Myös viidellä alueellista terveyspoliittisella valiokunnalla on tärkeä asema näiden asioiden valmistelussa.

Ajankohtaista terveyspolitiikassa

Lääkäriliiton muilta sivuilta löydät enemmän tietoa terveyspoliittisista teemoista: