Pro Medico – lääkäreiden ammatillisen kehittymisen tuki

Lisätietoja

Kristiina Patja
Toiminnanjohtaja (Pro Medico)
Puh. 040 487 0111

Toiminnot

Pro Medico tuottaa menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja lääkärien ammatillisen kehittymisen tueksi ja varmistamiseksi. Tavoitteena on, että vastuu ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja seurannasta säilyy ammattikunnalla.


Lääkäriliitto oli perustamassa yhdistystä yhdessä Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin kanssa. Pro Medico jatkaa vuodesta 2002 toimineen Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työtä. Lääkärijärjestöt osallistuvat edelleen aktiivisesti Pro Medicon toimintaan.

Taitoni.fi on Pro Medicon kehittämä palvelu, johon lääkäri kirjaa oppimistaan ja osaamistaan ja jonne voit tallentaa todistuksesi. Taitoni.fi sisältää sähköisen koulutuskalenterin ja ansioluettelon. Osaamisen kehittymistä on hyvä seurata. Vuosien myötä näet yhdestä paikasta, miten olet kehittynyt lääkärin työssäsi. Raportit ja koosteet auttavat työnhaussa, kehityskeskustelussa ja pätevöitymisen osoituksena.

Taitoni.fi-verkkosovellus on avoin kaikille lääkäreille. Palvelu toimii Fimnet-tunnuksilla, ja sen käyttömaksu on 40 e vuodessa.

Lue lisää Pro Medicon verkkosivuilta