Lääkäriliitto lähellä jäseniä

Toiminnot

Lääkärit ovat mukana Lääkäriliiton toiminnassa alueellisten valiokuntien ja paikallisosastojen kautta. Valiokuntien kautta tavallisten lääkärien ääni saadaan kuuluviin valtakunnalliseen valmistelutyöhömme.


Kaikilla viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu) toimii 3 Lääkäriliiton valiokuntaa: terveyspoliittinen valiokunta, professiovaliokunta ja edunvalvontavaliokunta. Valiokunnat osallistuvat liiton valtakunnallisten kannanottojen valmisteluun, tuovat jäsenten näkemyksiä esiin ja ottavat kantaa paikallisiin asioihin.Valiokunnat käsittelevät liiton antamien tehtävien lisäksi itse haluamiaan asioita ja tekevät aloitteita liiton valtakunnan tason toimijoille.

Valiokunnissa on mukana lääkäreitä kaikilta työskentelysektoreilta ja useimpien sairaanhoitopiirien alueilta. Myös opiskelijat ovat edustettuina valiokunnissa. Valiokuntien käytännön työn koordinoi erva-alueen piiriylilääkäri.

  • Edunvalvontavaliokunta käsittelee ansio- ja työolosuhde-edunvalvontaan ja lääkärin monipuoliseen ammatinharjoittamiseen liittyviä asioita.
  • Professiovaliokunnan toimikenttää ovat lääketieteen perus- ja erikoistumiskoulutukseen vaikuttaminen yliopistoittain sekä kollegiaalisuus- ja etiikka-asiat ja lääkärien hyvinvointi.
  • Terveyspoliittiset valiokunnat ottavat kantaa kansallisiin ja alueellisiin terveyspoliittisiin ja terveydenhuoltopoliittisiin asioihin ja tuovat alueensa lääkärien mielipiteet mukaan liiton valtakunnalliseen terveyspoliittiseen työhön.

Terveydenhuoltolaki lisäsi alueellisten terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusten merkitystä lääkärin työn käytännön tekemisessä. Yliopistot ovat erva-alueilla hyvin itsenäisiä toimijoita perusopetukseen ja erikoistumiskoulutukseen liittyvissä asioissa. Aluetason vaikuttaminen onkin lääkärien kannalta tärkeää, ja palvelurakenneuudistus lisää Lääkäriliiton alueellisen vaikuttamisen tarvetta entisestään.

Valiokuntien kokoonpanot

Piiriylilääkärit

Erva-alueilla Lääkäriliiton toimiston työtä tekevät piiriylilääkärit. Piiriylilääkärit pitävät yhteyttä alueellisiin sidosryhmiin ja tekevät jäseniin kohdistuvaa työtä kuten yhteistyötä alueen luottamusmiesten, paikallisosastojen ja lääketieteen opiskelijoiden kanssa. He vastaavat alueellisten valiokuntien työskentelystä ja jäsentilaisuuksista sekä tarvittaessa vaikuttavat paikallisen median kautta.

Jos haluat Lääkäriliiton huomioivat jonkin paikallistason ongelman tai suunnitelmissa olevan asian, voit ottaa yhteyttä piiriylilääkäriin. 

Piiriylilääkärien yhteystiedot

Paikallisosastot

Jokainen liiton jäsen kuuluu automaattisesti työ- tai asuinpaikkakuntansa paikallisosastoon ja on tervetullut mukaan paikallisosaston tilaisuuksiin ja toimintaan. Paikallisosastoja on kaikkiaan noin 40. Toimintaa on kaikilla keskussairaalapaikkakunnilla ja monilla pienemmilläkin paikkakunnilla.  Joillain yliopistosairaaloilla (HUS, OYS, TAYS) on lisäksi omat työpaikkakohtaiset paikallisosastonsa.  

Paikallisosastot kokoavat yhteen oman alueensa lääkäreitä edunvalvonnallisten asioiden ja vapaamuotoisemman sosiaalisen toiminnan merkeissä. Paikallisosastot toimivat luottamusmiesten tukena ja voivat ottaa kantaa esim. työpaikkakohtaisiin edunvalvonnallisiin ongelmiin tai alueensa terveydenhuoltoasioihin.

Aiemmin paikallisosastot huolehtivat myös lakkovalmiudesta, nykyisin työtaistelusuunnitelmat ja valmius rakennetaan kullekin neuvottelukierrokselle erikseen.

Paikallisosastot yhteystietoineen