Lääkärifoorumi 2017

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot


Peruskoulutuksen Lääkärifoorumin 11.5.2017 ohjelma

Sami Heistaro - Avaus
Johannes Lyytikkä - Lääkäri tietojärjestelmien apuvälineenä?

Piitu Parmanne - Lääkäriliiton työvoimapoliittisia laskelmia
koulutuspäällikkö Sami Heistaro - Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma
Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma, joka hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 12.4.2017.

Yhteenvedot työpajoista
"Käypä manu" – Pedagogiikkaa ja tavoitteita harjoitteluun
puheenjohtaja Outi Kortekangas-Savolainen
Moniammatillinen yhteistyö – Ammattien välinen oppiminen
puheenjohtaja Kari-Pekka Martimo
eHealth perusopetuksessa - Pysytäänkö opetuksessa potilaan perässä?
puheenjohtaja Jarmo Reponen

Kommenttipuheenvuoro
Hannele Seppälä - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi 2017-2018