Tietoa eutanasiasta

Toiminnot

Eutanasia puhuttaa kansaa, eduskuntaa ja haastaa lääkäreitä. Kansalaisaloite eutanasialaiksi on tuonut elämän lopun hoidon keskustelun ajankohtaiseksi. Tälle sivulle olemme koonneet terminologiaa, saattohoito-kyselyn tulokset ja materiaalia eutanasia-keskustelutilaisuuksista.


Lääkäriliitto näkee kansalaisaloitteen hyvänä keskustelunavauksena. Elämän lopun hoitoihin ja kuolemaan liittyy luonnollisesti huolta ja pelkoja, mutta saattohoitomahdollisuuksista on kuitenkin puutteellista ja jopa väärää tietoa. Lääkäriliiton mielestä saattohoitoa tulisi kehittää eutanasian laillistamisen sijaan. Lue koko linjaus täältä.

Terminologia

Elämän lopun hoidosta ja eri toimenpiteistä käytettävät termit ovat monelle vieraita. Kokosimme aihepiiriin liittyvää terminologiaa, jonka toivomme olevan avuksi eutanasiakeskustelussa. Terminologiakatsauksen on koonnut LL,TK Kalle Mäki, joka on Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen.

Keskeiset termit

Saattohoito ja palliatiivinen hoito
Saattohoito on kuoleman sallimista. Saattohoito on se osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu kuoleman läheisyyteen viimeisille elinviikoille tai kuukausille.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Se on elämänlaatua tukevaa kokonaishoitoa, jossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psyykkisten, sosiaalisten ja eksistenstiaalisten/hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen.

Hyvää saattohoitoa on osata luopua oikea-aikaisesti elämää ylläpitävistä hoidoista, kun ne eivät enää hyödytä potilasta vaan pikemminkin aiheuttavat kärsimystä.  Palliatiivinen sedaatio on osa saattohoitoa.

Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha
Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittavat kuoleman tarkoituksellista tuottamista. Eutanasialla tarkoitetaan ”lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista lääkkeitä antamalla tämän toistuvasta, vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä”.

 Lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittaa tekoa, jossa ”lääkäri antaa apua henkilölle tämän vapaaehtoisesta ja kompetentista pyynnöstä itsemurhan suorittamiseksi saattamalla lääkkeitä yms. henkilön käyttöön, jotta tämä voi itse ne ottaa”.

Elämän lopun hoidon ja toimenpiteiden terminologiaa_pitkä katsaus (pdf)


Kysely saattohoidosta ja eutanasiasta

Lääkäriliitto toteutti tammikuussa 2017 kyselyn saattohoidosta ja eutanasiasta. Kysely kohdistettiin kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille ja kyselyyn vastasi 290 lääkäriä (vastausprosentti 41).

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielestä saattohoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Viimeaikaisen kehityksen myötä oman alueen saattohoidon tilaa arvioitiin myönteisesti. Asteikolla 0-10 lääkäreistä yli puolet arvioi saattohoidon tasoksi vähintään 8.

Kyselytuloksista tehty tiedote
Kyselyn tuloksia (pdf)


Eutanasia-keskustelutilaisuudet, tallenne ja esityksiä

Lääkäriliitto järjesti helmi-maaliskuussa 2017 kaikissa yliopistokaupungeissa eutanasiaa käsitteleviä keskustelutilaisuuksia lääkäreille. Keskustelutilaisuuksien tarkka aikataulu ja puhujat täällä. Ensimmäisestä tilaisuudesta Turussa 13.2. tehtiin tallenne. Tallenne on katsottavissa täältä.

Asiantuntijoiden esityksiä eutanasia-tilaisuuksista (ppt):
Kärsimys ja pelko_Juha Hänninen
Palliatiivinen sedaatio_Reino Pöyhiä
Palliatiivinen sedaatio Eero_Vuorinen
Saattohoito vai eutanasia_Tiina Saarto
Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha_Heikki Pälve


Mediassa eutanasiasta

Armokuolema saattaa olla kohta totta myös meillä – Mutta voiko eutanasian tehnyt lääkäri syyllistyä rikokseen? (Aamu-tv 15.11.2017)

Eutanasia vastatuulessa eduskunnassa, asiantuntijat torjuvat kansalaisaloitteen – ”Kun kuoleman tuottaminen tulee hyväksyttäväksi, sitä käytetään” (HS 9.11.2017)

Eutanasiasta kerrotaan vain kauniita tarinoita – Vastustajat leimataan julmureiksi (SK 2.3.2017)

Eutanasia ymmärretään usein väärin – "Onko kuolemaan liittyvä eksistentiaalinen kärsimys surmaamalla hoidettava taudinkuva?" (Yle 16.2.2017)