Elämän lopun hoidon terminologiaa

Lisätietoja

Mervi Kattelus
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930826
zreiv.xnggryhf@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Kansalaisaloite eutanasialaiksi on tuonut elämän lopun hoidon ja eri toimenpiteistä keskustelun ajankohtaiseksi. Elämän lopun hoidosta ja eri toimenpiteistä käytettävät termit ovat monelle vieraita. Kokosimme aihepiiriin liittyvää terminologiaa, jonka toivomme olevan avuksi eutanasiakeskustelussa.


Pidempi katsaus terminologiaan löytyy tiivistetyn version lopusta pdf-muodossa. Terminologiakatsauksen on koonnut LL,TK Kalle Mäki, joka on Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen. Lopussa linkki myös Lääkäriliiton saattohoito ja eutanasia -tutkimukseen.

Keskeiset termit

Saattohoito ja palliatiivinen hoito
Saattohoito on kuoleman sallimista. Saattohoito on se osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu kuoleman läheisyyteen viimeisille elinviikoille tai kuukausille.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Se on elämänlaatua tukevaa kokonaishoitoa, jossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psyykkisten, sosiaalisten ja eksistenstiaalisten/hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen.

Hyvää saattohoitoa on osata luopua oikea-aikaisesti elämää ylläpitävistä hoidoista, kun ne eivät enää hyödytä potilasta vaan pikemminkin aiheuttavat kärsimystä.  Palliatiivinen sedaatio on osa saattohoitoa.

Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha
Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittavat kuoleman tarkoituksellista tuottamista. Eutanasialla tarkoitetaan ”lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista lääkkeitä antamalla tämän toistuvasta, vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä”.

 Lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittaa tekoa, jossa ”lääkäri antaa apua henkilölle tämän vapaaehtoisesta ja kompetentista pyynnöstä itsemurhan suorittamiseksi saattamalla lääkkeitä yms. henkilön käyttöön, jotta tämä voi itse ne ottaa”.

Elämän lopun hoidon ja toimenpiteiden terminologiaa (pdf)

Tutkimus saattohoidosta ja eutanasiasta