Tutkimus lääkärien autonomiasta

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930816
ynhev.ihberaxbfxv@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Tutkimuksessa tarkastellaan lääkärien omia käsityksiä autonomiasta sekä autonomiaa uhkaavista tekijöistä.


Autonomia ja ammatillisuus käytännön lääkäreiden näkökulmasta -tutkimus valmistui joulukuussa 2016. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton ja Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin 38:aa kliinistä työtä tekevää lääkäriä. Tutkimusryhmää johti dosentti Sirpa Wrede.

Tutkimuksessa kartoitettiin lääkäreiden näkemyksiä autonomiasta, lääkärien ammattikunnasta, ammattikunnan velvoitteista ja lääkärin työstä suomalaisessa terveydenhuollossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kokeneiden lääkäreiden ja nuorten lääkäreiden välisiä näkemyseroja näissä kysymyksissä.

Tutkimusraportti (pdf)

Oletko reseptiautomaatti tai pelinappula? Lääkärilehti 1-2/2017 (pdf)

Lisätietoa:

Terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski, puh. 044 563 0556, lauri.vuorenkoski@laakariliitto.fi

Tutkimuksen johtaja Sirpa Wrede, puh. 050 327 0954, sirpa.wrede@helsinki.fi