Työaika

Usein kysyttyä

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Miksi kiky-tunnit jäivät Lääkärisopimukseen?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa ?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23–08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Vapaamuotoinen päivystys tulee muuttaa työpaikkapäivystykseksi, jos sen aktiivisuus vuositasolla ylittää 50 %. Mikä tämän määräyksen tausta ja syy on?

 • Jos työnantaja määrää samalle päivälle saman lääkärin hoidettavaksi kaksi vapaamuotoista päivystysvuoroa esim. 08–12 ja klo 16–20, onko kyseessä kaksi eri päivystyskertaa?

 • Voiko työpäivän jakaa kahteen pätkään, esim. 4 tuntia aamulla ja pidempi pätkä (esim. päivystystä) myöhemmin?

 • Onko mahdollista, että työsidonnaisuus kasvaa, jos päivystyksiä lyhennetään?

 • Jos päivystyksen jälkeinen lepo annetaan vuorokausilepona, eikä päivystysvapaana, maksetaanko päivystyskorvaus tällöin kokonaan rahassa?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15:15–07:30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?

 • Miten potilasturvallisuus huomioidaan Lääkärisopimuksen uusien työaikamääräysten osalta?