Palkka- ja urakehitys (Lääkärisopimus 2020)

Lääkärisopimuksessa pyrittiin uudistamaan lääkärien palkkaus- ja työaikamääräyksiä. Palkkauksen osalta tavoiteltiin kirjauksia, jotka tukisivat palkan kehittymistä koko lääkärin työuran ajan.

Tällä hetkellä kliiniselle työlle omistautuminen ja siinä kehittyminen eivät juurikaan näy palkan kehittymisenä. Nykyinen Lääkärisopimus ei myöskään kannusta lisäpätevöitymisten hankkimiseen tai omassa työssä kehittymiseen. Tämä koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Pahimmillaan seurauksena on kokeneiden, työuransa ja osaamisensa huipulla olevien lääkärien siirtyminen pois kliinisestä työstä tai kokonaan pois kuntasektorilta.

Lääkärien keskipalkka (säännöllisen työajan ansiot) sairaaloissa on 5 882 euroa ja terveyskeskuksissa 6 745 euroa kuukaudessa. Palkat vaihtelevat merkittävästi mm. hoidettavan tehtävän mukaan.

Osalla lääkäreistä työhön kuuluu velvollisuus päivystää päiväaikaisen työn lisäksi. Päivystys tarkoittaa usein työskentelyä yöllä ja viikonloppuna. Sairaaloiden lääkäreistä noin 70 % ja terveyskeskusten lääkäreistä noin 30 % päivystää osana päätyötään. Osalla lääkäreistä päivystyskorvaukset ovatkin merkittävä osa tulonmuodostusta. Sairaaloiden lääkärien kokonaisansioista keskimäärin reilu neljännes tulee päivystys- ja ylityökorvauksista. Päivystysvelvollisuudessa, ja sen myötä myös päivystyskorvauksissa, on isoja eroja eri lääkäriryhmien (esim. erikoisalat) välillä. Terveyskeskuksissa päivystyskorvausten merkitys on pienempi, sillä päivystyskorvaukset ovat alle 5 % lääkärien kokonaisansioista.

Lääkärien palkoissa on merkittäviä alueellisia eroja. Alueellisesti matalin palkkataso on perinteisesti ollut pääkaupunkiseudulla. Tilanne on lääkäreillä päinvastainen kuin muilla akateemisilla ryhmillä.