Päivystystyöryhmä 2020–21

Lääkäriliiton hallituksen asettaman päivystystyöryhmän tavoitteena on seurata Lääkärisopimuksen sisältämien muutosten käyttöönottoa. Samalla se selvittää, millaisia uusia muutostarpeita Lääkärisopimuksen määräyksiin syntyy. Lisäksi työryhmä toimii mahdollisen erikoissairaanhoidossa toteutettavan työaikapilotin ohjausryhmänä.

Tälle sivulle kootaan päivystystyöryhmän ajankohtaisia dokumentteja ja kerrotaan työryhmän toiminnasta.

Päivystystyöryhmän asettamispäätös

 

Päivystystyöryhmälle jaetut materiaalit

Lääkäriliiton päivystyssuositus 7.5.2015

Yötyö-opas

Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle 5.2.2014

Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle 11.4.2011

Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat, tutkimussuunnitelman tiivistelmä

Timo Partonen: Anestesialääkäreiden uni

Esimerkkejä ym. hyvinvointimittareista

Lääkärin työolot ja terveys 2019 -kyselylomake