Toimituskunta ja asiantuntijat

Julkaisija:

Suomen Lääkäriliitto
Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki
Puhelin:    09 393 091
Faksi:    09 393 0794
laakariliitto@laakariliitto.fi
www.laakariliitto.fi

Graafinen suunnittelu:
Workshop Pälviä Oy

Kannen kuva:
Panu Pälviä

Kuvituskuvat:

Mika Latvanen/Tekesin kuvapankki, Jukka Mykkänen/LL Kuvapankki, 
Hasse Renfeldt/LL Kuvapankki, Jukka Uotila/LL Kuvapankki, 
Jyrki Vesa/LL Kuvapankki, Panu Pälviä, Kuvapankit Plugi ja Shutterstock

Paino:
Esa Print Oy, Lahti 2013
ISBN 978-951-9433-63-9 (painettu)
ISBN 978-951-9433-64-6 (verkkojulkaisu)

TOIMITUSKUNTA

Päätoimittaja Samuli Saarni

Toimittajat Mervi Kattelus ja Vuokko Nummi

Toimituskuntana toimi Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta, johon vuosina 2011 ja 2012 kuuluivat seuraavat henkilöt:

Samuli Saarni (pj.)
Björn Eklund
Ritva Halila
Anja Hallberg
Teppo Heikkilä
Kati Juva
Mervi Kattelus (siht.)
Veikko Launis
Niklas Lindblad
Pekka Louhiala
Tuula Lönnqvist
Kalle Mäki
Anniina Palm
Heikki Pälve
Tuula Rajaniemi (2011)
Jari Saarinen (2012)
Leena Varesmaa-Korhonen
Sirpa Vilska
Heikki Vuorela
Lauri Vuorenkoski

ASIANTUNTIJAT

Lääkärin etiikka -kirjan 7. painoksen artikkelien laadintaan ovat Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsenten lisäksi osallistuneet seuraavat asiantuntijat:

Johanna Aaltonen
Kristiina Aittomäki
Tero Ala-Kokko
Dan Apter
Mari Antti-Poika
Ilona Autti-Rämö
Jari Forsström
Hannu Halila
Jaana Hallamaa
Hannu Hausen
Tuula Heinänen
Sirkku K. Hellsten
Otto Helve
Päivi Hietanen
Juha Hänninen
Risto Ihalainen
Helena Isoniemi
Minna Kaila
Kari Kesseli
Satu Kivitie-Kallio
Terhi Koskentausta
Santero Kujala
Tapio Kurki
Helena Kääriäinen
Satu Lahti
Hannu Lauerma
Kati Lehtonen
Lasse Lehtonen
Päivi Luukkainen
Tinja Lääveri
Jouko Lönnqvist
Juha Markkula
Kari-Pekka Martimo
Heikki Murtomaa
Eliisa Mäenpää
Leena Niinistö
Juhani Ojanen
Irma Pahlman
Amos Pasternack
Kristiina Patja
Risto Pelkonen
Heikki Peltola
Pirjo Pennanen
Raimo Puustinen
Hannele Pöyry
Samuli Rautava
Heikki Ruskoaho
Petri Ruutu
Olli-Pekka Ryynänen
Marita Räsänen
Antti Sajantila
Riitta Salonen-Kajander
Mika Scheinin
Jan Schugk
Salla Silvola
Kaarlo Simojoki
Annlis Söderholm
Outi Tammela
Sakari Tola
Tommi Vasankari
Heikki Wiik

© Suomen Lääkäriliitto