Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy

Ihmisten terveyttä lisäävät monet muutkin asiat kuin sairauksien hoito, joka on lääkärien perinteisintä työkenttää. Yksilön itsensä kannalta ideaalia on sairauksien ennaltaehkäisy. Terveyden edistäminen pyrkii lisäämään ihmisten mahdollisuuksia ja edellytyksiä huolehtia terveydestään. Lääkäri osallistuu terveyden edistämiseen yhtäältä vastaanottotyössään terveysneuvonnan kautta, toisaalta asiantuntijana yhteiskunnan eri tasoilla. Terveydenhuollon toimenpiteistä erityisesti seulontatutkimukset ja rokotukset ovat tehokkaita tapoja ennaltaehkäistä sairauksia.

© Suomen Lääkäriliitto