Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä suojelua ja tukea niin yhteiskunnan kuin lääkärin taholta, jotta heidän perusoikeutensa tulisivat turvatuiksi. Lääkärillä on usein työnsä puolesta merkittäviä mahdollisuuksia – ja tästä seuraavia velvollisuuksia – edistää ja valvoa lapsen etua ja mahdollisuuksia tasapainoiseen kehittymiseen.

Lääkäri joutuu ottamaan huomioon sekä lapsen parhaan että vanhempien oikeuden päättää lapsen puolesta. Vaikeat hoitopäätökset ovat kaikille osapuolille raskaita. Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen on tärkeä velvollisuus. Pohdinta poikien ympärileikkauksesta valottaa monia lasten kohteluun liittyviä eettisiä periaatekysymyksiä. Nuorten osalta keskeistä on iän myötä kasvava kyky itsemääräämiseen, ja siitä seuraava itsemääräämisoikeuden kasvu: etiikan näkökulmasta itsemääräämisen rajanvedot eivät pelkisty yksinkertaisiin ikärajoihin, vaan vaativat lääkäriltä yksilötason arviointia.

© Suomen Lääkäriliitto