Elämän alku ja raskausaika

Uuden ihmisen syntymä on tärkeää paitsi yksilölle itselleen, myös syvällinen kokemus vanhemmille ja merkittävä asia koko yhteiskunnalle. Sikiön kehityksen ja synnytyksen suojaaminen on kehittynyt terveydenhuollon kiinteäksi osaksi. Lääketiede on paljastanut hedelmöityksen ja sikiön kehityksen mekanismit, ja samalla antanut monia keinoja vaikuttaa niihin sekä varmistaa lasten syntymisen mahdollisimman terveinä.

Lääketieteen vaikutusmahdollisuuksien kasvu on kuitenkin tuonut eteemme uusia eettisiä ongelmia, joista useat kulminoituvat juuri elämän alun ongelmissa. Millä perusteilla alkiodiagnostiikkaa saa tehdä? Onko sukusolujen perimään vaikuttaminen hyväksyttävää? Näiden kysymysten lisäksi vanhemmat eettiset haasteet abortin hyväksyttävyydestä, sikiödiagnostiikasta tai ylipäätään sikiön oikeudellisesta asemasta ovat nekin yhä ajankohtaisia.

Tässä luvussa käsitellään syntymättömän ihmisarvon ja oikeuksien taustaoletuksia ja raskauden ehkäisyn ja keskeyttämisen rajoja.Uuden teknologian seurauksia ja perimään vaikuttamista tarkastellaan hedelmöityshoitojen, sikiö- ja alkiodiagnostiikan sekä perinnöllisyysneuvonnan näkökulmista.

© Suomen Lääkäriliitto