Lääkäri yrittäjänä

Toiminnot

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyvä, lainmukainen ja proaktiivinen tapa hoitaa yrityksen talousasioita. Yksityislääkäritoiminnan juridiikan ja talouden perusteita käsitellään osakeyhtiön näkökulmasta ja tarpeellisilta osin myös yksityisen elinkeinoharjoittajan (toiminimen) näkökulmasta.


Milloin osakeyhtiö kannattaa perustaa ja mitä toimenpiteitä perustaminen edellyttää? Miten osakeyhtiön talous rakentuu ja miten minä tienaan? Mitä vastuita ja velvoitteita yrittäjyyteen liittyy? Entä verotus?

Koulutuksen tiedot

Päivämäärä: verkkokoulutukseen voit osallistua milloin tahansa

Kohderyhmä: lääkärit, jotka otimivat tai haluavat toimia pää- tai sivutoimisena ammatinharjoittajana ja jotka pohtivat osakeyhtiön perustamista. Koulutus sopii myös kokeneille yrittäjille, jotka kaipaavat päivitystä tietoihinsa. Osallistujien tulee olla Lääkäriliiton jäseniä.

Hinta: Verkkokurssi on maksuton jäsenille 1.8.2018 alkaen.

Ilmoittautumisaika: ilmoittaudu koulutukseen sivun lopussa olevasta linkistä. Ilmoittauduttuasi saat paluuviestinä sähköpostiisi ohjeet opiskeluun. Suorittamisaikaa sinulla on 1 kuukausi ilmoittautumisestasi.

Koulutuksen ohjelma

Osakeyhtiön ja osakeyhtiöyrittäjän verotuksen pääperiaatteet

Osakeyhtiön verotettava tulos lasketaan kirjanpidon perusteella vähentämällä tuloista vähennyskelpoiset menot. Mutta miten yrittäjäosakas saa elantonsa? Palkkana vai osinkoina? Käsittelemme tapauksia esimerkkilaskelmien avulla. Korostamme lainmukaisuutta ja sitä, että osakeyhtiön varat ja menot sekä henkilökohtaisen talouden varat ja menot on pidettävä erillään.

Verotuksen erityiskysymyksiä

Lääkäriyrittäjän verotuksen erityiskysymyksinä käsittelemme mm. työpanososinkoa ja peiteltyä osingonjakoa. Viittaamme verottajan ohjeisiin, kun selvitämme matkakustannuksia, päivärahoja ja luontoisetuja. Terveyden- ja sairaanhoitopalveluthan ovat pääosin arvonlisäverottomia, kun ne ovat laillistetun ammattihenkilön kuten lääkärin antamia ja luonteeltaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluita. Lopuksi avaamme myös sijoitustoimintaa yksityishenkilönä ja osakeyhtiön kautta.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja

Moni lääkäri aloittaa yrittäjyyden ammatinharjoittajana. Kerromme, mitä yrittäjyys ammatin- tai liikkeenharjoittajana tarkoittaa taloudenpidon ja verotuksen kannalta.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiömuotoon liittyy paljon vastuita ja velvollisuuksia. Niistä on hyvä olla tietoinen, jos mietit tätä yrittäjyyden harjoittamisen muotoa. Kerromme, mitä seikkoja kannattaa arvioida, kun harkitsee osakeyhtiötä ns. toiminimiyrittämisen sijaan. Käymme läpi myös osakeyhtiön perustamiseen tarvittavia asiakirjoja.

Osakeyhtiöön liittyvä lainsäädäntö

Osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki sekä elinkeinovero- ja tuloverolaki - näiden lukeminen on suositeltavaa ja tärkeää. Osakeyhtiölaki edellyttää mm. huolellisuusvelvoitteen noudattamista ja organisoitua talouden seurantaa. Vastuussa on paitsi toimitusjohtaja myös hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiön talouden raportit ja tilinpäätös

Tuloslaskelma kuvaa yritystoiminnan kannattavuutta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden. Avaamme näitä keskeisiä talousraportteja esimerkkien avulla. Yrittäjän on hyvä osata arvioida mm. kannattavuutta, liikevaihdon kriittistä pistettä ja katteita sekä vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

Verkkokoulutuksen sisällön on laatinut KTT, DI Toivo Koski.

Ilmoittaudu koulutukseen