Täydennyskoulutus – lääkärin oikeus ja velvollisuus

Lisätietoja

Hannu Halila
Varatoiminnanjohtaja; Johtaja
Puh. 09 3930742
unaah.unyvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääketieteellisen osaamisen hallinta vaatii jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Lääkärinvalassa lääkäri sitoutuu ylläpitämään korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan työnsä laatua. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen on jatkuvaa uuden oppimista.


Suosittelemme, että lääkärit osallistuisivat työpaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa. 

Lääkärien ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen suuntaviivat - Lääkäriliiton suositus

Tukeakseen lääkärien mahdollisuuksia riittävään täydennyskoulutukseen Lääkäriliitto on perustanut yhdessä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Finska Läkärsällskapetin kanssa Pro Medico ry:n. Lisätietoja lääkärien ammatillisesta kehittymisestä Pro Medicon sivuilta

Tarjolla olevaa täydennyskoulutusta

Suomen Lääkäriliiton yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin kanssa järjestämä Lääkäripäivät on lääkärien vuoden keskeisin koulutustapahtuma.  

Jäsenillemme järjestämme sekä ammattiin liittyvää että edunvalvonnallista koulutusta. Laajemmin täydennyskoulutustarjontaa löytyy Pro Medicon koulutuskalenterista.

Tutkimustietoa ammatillisesta kehittymisestä

Lääkäriliitossa tutkimme säännöllisesti lääkärien ammatillista kehittymistä sekä osallistumista täydennyskoulutukseen. Lisätietoja tutkimustuloksista.