Lääketieteen peruskoulutus

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääketieteen peruskoulutuksen tavoitteena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto (LL). Tutkinnon voi suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Helsingin yliopistossa on maan ainoa ruotsinkielinen opintolinja, jolle hyväksytään 5 % lääkärikoulutukseen otettavien opiskelijoiden määrästä. Linjan opetuksesta noin puolet saa ruotsiksi. Opiskelijoiksi hyväksytään myös ruotsin kieltä hyvin osaavia suomenkielisiä opiskelijoita.


Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on vähintään 360 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin kuusi vuotta. Tietoa tutkinnon sisällöstä löydät tiedekuntien nettisivuilta.

Lääketieteelliset alat siirtyvät yhteisvalintaan vuoden 2018 opiskelijavalinnassa. Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot. Yliopistot julkaisevat lääketieteellisten alojen valintaperusteita 18.10.2017 alkaen Opintopolku.fi -palvelussa. Hakija voi hakea korkeakoulujen yhteishaussa vain joko lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen hakukohteisiin. Hakijalle annetaan valinnassa yksi ensisijaisuuspiste lääketieteen  ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun hakukohteeseen.

Lääketieteelliset alat ovat tehneet valintayhteistyötä jo pitkän aikaa, ja yhteisvalintaan siirtyminen on osa valintayhteistyön tiivistämistä ja alan opiskelijavalintojen kehittämistä. Lääketieteellisten alojen valintayhteistyön kehittäminen on myös osa opetus- ja kulttuuriministeriön Opiskelijavalintojen uudistaminen -kärkihanketta. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Lääketieteellisille aloille oli vuoden 2017 korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 9 435 hakijaa, joista noin 90 % oli ensisijaisia hakijoita. Lääketieteen yhteisvalinnassa keväällä 2018 on aloituspaikkoja yhteensä 735. Lisätietoa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnasta

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto