Lääketieteen peruskoulutus

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääketieteen peruskoulutuksen tavoitteena on lääketieteen lisensiaatin tutkinto (LL). Tutkinnon voi suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.


Tutkinnon laajuus on vähintään 360 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin kuusi vuotta. Lääketieteen opinto-ohjelma muodostaa jatkumon, jossa ihmisen normaalin rakenteen, toiminnan ja käyttäytymisen tarkastelusta siirrytään rakenteen, toiminnan ja käyttäytymisen häiriöiden kautta kliiniseen lääketieteeseen.

Jokaisen lääketieteelliseen tiedekuntaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin (lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta) sekä Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Kyse ei ole kuitenkaan varsinaisesta yhteisvalinnasta. Hakea voi vain yhteen yliopistoon ja yhteen koulutusohjelmaan. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Helsingin yliopistossa on maan ainoa ruotsinkielinen opintolinja, jolle hyväksytään 5 % lääkärikoulutukseen otettavien opiskelijoiden määrästä. Linjan opetuksesta noin puolet saa ruotsiksi. Opiskelijoiksi hyväksytään myös ruotsin kieltä hyvin taitavia suomenkielisiä opiskelijoita.

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto