Kandi työssä

Lisätietoja

Heidi Emmes
Opiskelijasihteeri
Puh. 09 3930853
urvqv.rzzrf@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääketieteen opiskelijat ovat perinteisesti toimineet lääkärin sijaisina erityisesti loma-aikoina neljännen opiskeluvuoden jälkeen. Tämä on tärkeä epävirallinen osa lääketieteen opintoja ja lääkäriksi kasvamista.


UUTTA

Katso Lääkäriliiton Kesätöihin lääkäriksi -video, jolla annetaan vinkkejä kesätöihin menossa oleville medisiinareille! Anni Vartiainen kertoo omista kesätyökokemuksistaan.

 

Sijaistaminen

Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muissa tehtävissä terveyskeskuksessa. Opiskelijan pitää olla suorittanut myös sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia. Jos neljännen vuoden opinnot suorittaneella opiskelijalla on päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa - eli vanhemman kollegan rinnalla.

Viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä. Hän voi toimia niissä myös päivystystehtävissä, jolloin takapäivystäjä pitää olla nimettynä. Takapäivystäjän tulee olla laillistettu lääkäri, joka on aina tavoitettavissa viivytyksettä ja jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.

Lisätietoa Valvirasta

Palkkaus

Lääkäriliitto neuvottelee työnantajan kanssa kunnan ja valtion virkaehtosopimuksen vähimmäisrajat, mutta palkasta kannattaa opetella neuvottelemaan jo uran alkuvaiheessa. Liitosta saat tukea palkkaneuvotteluihin:

  • Palkkauksesta, muista työehdoista ja työpaikan hakemisesta saat lisätietoa Lääkärin palkkaoppaasta (lukeaksi opasta kirjaudu sisään Fimnet-tunnuksilla). 
  • Lääkäriliiton jäsenpalvelu Palkkatohtori tarjoaa tietoa eri tehtävissä toimivien lääkärien keskiansioista ja palkkajakaumista (Palkkatohtori avautuu Fimnet-tunnuksilla).
  • Henkilökohtaista apua palkkaan ja työehtoihin liittyvissä asioissa saat työpaikkasi luottamusmieheltä ja lakimiehiltämme

Yksityisten yritysten palkkalistoilla tai niiden kautta vuokralääkäreinä toimiessasi sinun tulee neuvotella palkasta ja muista työehdoistasi itse ennen töiden aloittamista. Palkasta neuvoteltaessa kannattaa selvittää muun muassa, oletko oikeutettu lomarahoihin ja toimenpidepalkkioihin.

Mini-VES -opas (Mini-virkaehtosopimusopas) on Suomen Medisiinariliiton vuosittain julkaisema vihkonen, joka sisältää paljon hyödyllistä tietoa koskien edunvalvonnallisia asioita lääkärin työssä. Sivuilta löytyvät yksityiskohtaiset tiedot kandien palkkauksesta sekä mm. työaikoihin, päivystykseen ja toimenpiteisiin liittyvää tietoa. Mini-VES -opas perustuu ns. Lääkärisopimukseen (Lääkäri-VES), joka koskee lääkäreiden kunnallisen puolen työsuhteita.

Tukea työelämän ongelmatilanteisiin

Lääkäriliiton lakimiehet ovat käytössäsi jo opiskeluaikaisiin työtehtäviin liittyvissä pulmatilanteissa. Tavallisia tilanteita, jolloin saatat tarvita liiton lakimiehen apua ovat työsuhteen solmimiseen ja päättymiseen liittyvät asiat tai epäilyt sopimusrikkomuksista. Voit kysyä neuvoa liiton juristeilta myös joutuessasi valituksen kohteeksi tai potilasvahingon sattuessa. Apua kannattaa kysyä myös, jos epäilet joutuneesi epäasiallisesti kohdelluksi. Lakimiesten yhteystiedot 

Ennen kesätöitä

Olemme laatineet kandien avuksi kesätöiden muistilistan, johon on koottu hyödyllisiä työhön ja edunvalvontaan liittyviä asioita.

Kesätöiden muistilista (pdf)

Tutkittua tietoa kandien kesätyökokemuksista

Lääkäriliitto selvittää syksyisin kandien kokemuksia kesätöistä.