Lääkärien jatkokoulutus

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkärien jatkokoulutus jakautuu ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle helmikuun 2015 alusta. Erikoislääkärikoulutus ei ole enää tutkintoon johtavaa vaan yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Ammatillista jatkokoulutusta voi suorittaa 50 erikoisalalla. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa lääketieteen tohtorin tutkintoon. Lääkärit jatkokouluttautuvat innokkaasti.


Lääkärien ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta vastaavat Suomessa lääketieteelliset tiedekunnat.

Ammatilliseen jatkokoulutukseen kuuluvat erikoistumisohjelmat, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat ja yleislääketieteen erityiskoulutus. Ammatillisessa jatkokoulutuksessa on viiden tai kuuden vuoden koulutusohjelmia ja niitä on yhteensä 50. Uusin erikoisala on akuuttilääketiede, joka perustettiiin vuoden 2013 alusta.

Koulutusohjelmat, joiden pituus on 5 vuotta: foniatria, fysiatria, geriatria, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, kliininen neurofysiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, liikuntalääketiede, oikeuslääketiede, patologia, perinnöllisyyslääketiede, silmätaudit, syöpätaudit, terveydenhuolto.

Koulutusohjelmat, joiden pituus on 6 vuotta: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, endokrinologia, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit ja allergologia, infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, käsikirurgia, lastenkirurgi, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, nefrologia, neurokirurgia, neurologia, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, psykiatria, radiologia, reumatologia, sisätaudit, suu- ja leukakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede.

Lääkärityövoimasta tutkimustietoa ja tilastoja omaa erikoisalaansa etsivälle.

 Tieteellinen jatkokoulutus johtaa lääketieteen tohtorin tutkintoon.

Lisätietoa jatkokoulutuksesta löydät lääketieteellisten tiedekuntien verkkosivuilta.

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto