Johtamiskoulutuksen alumnitoiminta

Toiminnot

Keskeinen osa johtamiskoulutusta on osallistujien verkostoituminen sekä kokemusten ja näkemysten jakaminen. Tätä on mahdollista jatkaa myös koulutusohjelman päätyttyä ELJ-alumnina.


Jatka verkostoitumista

Johtamiskoulutuksen käyneet edustavat monipuolisesti eri erikoisaloja, terveydenhuollon eri sektoreita, eri maantieteellisiä alueita ja työkokemukseltaan eri vaiheissa olevia lääkäreitä.

Alumnitoiminnan kanavana toimii www.fimnet.fi -verkkopalvelun suljettu ryhmä Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen alumnit. Se aktivoitiin lokakuussa 2014 ja sinne kutsutaan kaikki ELJ:n käyneet - liittyminen on toki vapaaehtoista. Verkossa voi keskustella erilaisista johtamisen teemoista, lääkäriesimiehen käytännön haasteista tai muista aiheista. Yhteisissä tilaisuuksissa voidaan jatkaa osaamisen kehittämistä esim. asiantuntijaluennoin sekä keskustelemalla niin ennalta sovituista teemoista kuin vapaamuotoisesti.

Tilaisuuksien sisältö rakennetaan osallistujien kiinnostuksen perusteella. Aiheet kumpuavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon teemoista arjen esimiestyöhön. Kokemusten, toimintatapojen, ajatusten ja ideoiden vaihtoon varataan aikaa. Tilaisuudet pyritään rakentamaan tärkeää asiaa sisältäviksi mutta toisaalta myös epämuodollisiksi ja voimaannuttaviksi – hauskaakin saa olla.

Tavoitteena on, että vertaisfoorumeilla verkossa ja kasvokkain oma johtajaidentiteetti vahvistuu ja saadaan vastavuoroista hyötyä.

Lisäksi olemme alustavasti suunnittelemassa yhteistyötä mm. mentoroinnin tiimoilta Lääkäriliiton terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosaston kanssa.

Kiinnostaako jatkaa johtamisopintoja esim. EMBA-tasolla?

Olemme helmikuussa 2015 sopineet yhteistyöstä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa. Erikoislääkärien johtamiskoulutus (30 op, HY) hyväksytään täysimääräisenä opintosuorituksena TaY:n julkisen johtamisen Public EMBA -koulutusohjelman osaksi (ELJ = 30 op hyväksiluettavia aiempia opintoja). Tämä vaikuttaa myös koulutuksen hintaan. Vakuutus- ja finanssiliiketoiminnan FEMBAssa ELJ:n korvattavuus on 15 op. Sosiaali- ja terveysjohtamisen SOTE EMBAan ei Erikoislääkärien johtamiskoulutusta valitettavasti hyväksytä.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) EMBA-ohjelman Academic Boardin päätöksen mukaan Erikoislääkärien johtamiskoulutuksesta (laajuus 30 op) myönnetään 20 opintopisteen korvaavuus UEF EMBA-opintoihin.

Lokakuussa 2018 on lisäksi sovittu, että Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA -ohjelmaan hyväksytään ELJ:stä korvaavuuksia 20 opintopisteen verran.

Lisätietoja:
- Lääkäriliitossa johtamiskoulutus@laakariliitto.fi
- Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa Marjukka Kuutti, marjukka.kuutti@uta.fi ja http://embatampere.fi/

Aikaisemmat johtamiskoulutusryhmät

Olemme järjestäneet johtamiskoulutusta vuodesta 2009 lähtien. Nykyisin ELJ-ryhmiä aloittaa kaksi vuodessa.

ELJ 1: 21.9.2009-17.9.2010
ELJ 2: 28.9.2010-15.9.2011
ELJ 3: 27.4.2011-2.2.2012
ELJ 4: 26.10.2011-6.9.2012
ELJ 5: 25.4.2012-7.2.2013
ELJ 6: 10.10.2012-12.9.2013
ELJ 7: 12.3.2013-13.2.2014
ELJ 8: 9.10.2013-11.9.2014
ELJ 9: 19.3.2014-12.2.2015
ELJ 10: 7.10.2014-10.9.2015
ELJ 11: 18.3.2015-18.2.2016
ELJ 12: 7.10.2015-8.9.2016
ELJ 13: 2.3.2016-17.2.2017
ELJ 14: 5.10.2016-6.9.2017
ELJ 15: 28.3.2017-21.2.2018
ELJ 16: 3.10.2017-12.9.2018
ELJ 17: 12.04.2018-15.02.2019

Lisätietoja

 johtamiskoulutus@laakariliitto.fi