Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA

Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA (Finnish Disabled People´s Inter¬national Development Association) on asiantuntijajärjestö ja poliittinen vaikuttaja, jonka tavoitteena on kehitysmaiden vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien, osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien lisääminen ja elinolojen parantaminen. Oma kehitysyhteistyö antaa FIDIDAlle konkreettisen tuntuman hanketoteutukseen.

FIDIDA antaa vammaishankkeiden tukipalveluita ulkoministeriölle arvioimalla hankesuunnitelmia ja seuraamalla niiden toteutusta. Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on noin 50 vammaishanketta yli 20 maassa eri puolilla maailmaa. Hankkeen toteuttajana voi vammaisjärjestön lisäksi olla lähetysjärjestö, ystävyysseura, säätiö tai muu alan toimija, joka tuntee vammaisten tarpeet ja olosuhteet.

Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry
Haapaniemenkatu 7-9 B, 00530 HELSINKI
Faksi (09) 677 840
www.fidida.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009