Suomen UNICEF

UNICEF keskittyy toiminnassaan lasten olojen parantamiseen pitkällä tähtäimellä, mutta osallistuu myös hätäapuun. UNICEF suunnittelee ja toteuttaa kehitysapuohjelmia sekä tukee maiden hallituksia lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen toimeenpanossa.

UNICEFin toiminta lähtee äitiyshuollosta ja lapsen lähipiirin tukemisesta. Keskeistä on lasten rokottaminen ja terveydenhuolto, HIV/aidsin leviämisen ehkäiseminen sekä lasten koulunkäynnin tukeminen.

Suomen UNICEF ei lähetä henkilökuntaa kentälle vaan toiminta keskittyy tukemaan kansainvälisen UNICEFin työtä. Kansainvälinen UNICEF palkkaa henkilökuntaa kenttätyötehtäviin tarpeen vaatiessa noudattaen omia palkkaus- ja hakukäytäntöjään. Lisätietoja työmahdollisuuksista UNICEFissa.

Suomen UNICEF
Perttulantie 6 / PL 148
00210 Helsinki
Puh. (09) 584 501
Faksi (09) 5845 0270
information@unicef.fi
www.unicef.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009