Suomen Lepralähetys

Järjestön tavoitteena on lepratyön tukeminen ja leprapotilaiden auttaminen fyysisesti, sosiaalisesti, henkisesti ja hengellisesti.

Suomen Lepralähetys ry
Eeva-Liisa Moilanen
Puh. (09) 692 3690 tai 0500 313 838,
eeva-liisa.moilanen@kolumbus.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009