Suomen Kristillinen Lääkäriseura SKLS

Kristillinen Lääkäriseura osallistuu lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Se kannustaa lääkäreitä osallistumaan lähetysjärjestöjen hankkeisiin ja toimii heidän yhdyssiteenään Suomessa.

Seuralla on myös omia kehitysyhteistyöhankkeita, joiden hallinnoinnista huolehtii terveyslähetyksen tuen työryhmä. Näitä ovat mm. tuberkuloosiklinikka Intiassa, psykiatria- ja sairaalahanke Tansaniassa. Tällä hetkellä seuran hankkeissa ei ole kokoaikaisesti suomalaista henkilöstöä. Osallistuminen lyhytaikaisesti hankkeisiin tapahtuu vapaaehtoispohjalta.

Suomen Kristillinen Lääkäriseura SKLS ry
jukka.knuuttila@fimnet.fi
www.skls.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009