Solidaarisuus

Solidaarisuus (viralliselta nimeltään Kansainvälinen solidaarisuussäätiö) on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, jonka päätavoite on köyhyyden poistaminen lisäämällä tasa-arvoa. Keskeistä on sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen ja köyhimpien ihmisten työmahdollisuuksien kehittäminen.

Solidaarisuus tekee kehitysyhteistyötä Nicaraguassa, Somalimaassa, Ugandassa ja Intiassa. Järjestöllä on myös seksuaaliterveys- ja hiv-hankkeita.

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
Agricolankatu 4,00530 Helsinki
Puh. (09) 759 9730
Faksi (09) 759 97320
solidaarisuus@solidaarisuus.fi
www.solidaarisuus.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009