Rauhanturvaamistehtävät

Suomi osallistuu kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään sekä humanitaariseen ja siviiliväestön suojaamiseen tähtäävään rauhanturvaamistoimintaan. Rauhanturvaamisoperaatioiden tulee perustua osapuolten sopimukseen tai sopimukselliseen tilaan. Luonteeltaan operaatiot ovat sopimusten toimeenpanoa ja valvontaa, joka voi sisältää osapuolten pakottamista sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen sekä siihen liittyvää voimannäyttöä ja -käyttöä. Voimaa voidaan siten käyttää tarvittaessa tehtävän turvaamiseen sekä reaktiivisesti itsepuolustukseen.

Henkilöstön osallistuminen operaatioihin on vapaaehtoista. Vuonna 2008 suurimmat operaatiot olivat Kosovossa, Bosniassa, Libanonissa ja Afganistanissa. Suomalaiset rauhanturvajoukot ovat yleensä varsin omavaraisia yhteisöjä. Esimerkiksi Kosovossa palvelee pappi, lääkäreitä, sairaanhoitajia, kirvesmiehiä, palomiehiä, poliiseja ja juristeja.

Rauhanturvatehtäviin on mahdollisuus päästä joko hakeutumalla varusmiespalvelukseen Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon (Finnish Rapid Deployment Force) tai lähettämällä hakemus rauhanturvatehtäviin varusmiespalveluksen suorittaminen jälkeen. Molemmissa tapauksissa edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä, luonteen tasapainoa, kykyä sietää henkistä painetta, yhteistoimintakykyä, englannin kielen taitoa, moitteettomia elämäntapoja ja enintään 55 vuoden ikää. Varusmiespalvelusta suorittamattomia naisia voidaan rekrytoida lääkäreiksi, hammaslääkäreiksi tai eläinlääkäreiksi.

Palvelus kriisinhallintatehtävässä katsotaan Suomen valtion palvelukseksi ja työnantajaa edustaa Pääesikunta. Rauhanturvaaja tekee määräaikaisen, vähintään yhden ja enintään 12 kuukauden palvelussitoumuksen kerrallaan. Palvelusaika luetaan hyväksi eläkettä, valtion ikälisää, ylennystä, vuosilomaa tms. etuutta varten.

Tehtäviin hakeudutaan täyttämällä hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen. Rauhanturvaamispalvelus alkaa Niinisalossa kahdesti vuodessa operaatiota kohti järjestettävällä rotaatiokoulutuksella (viikko – 5 viikkoa). Hakemuksia otetaan vastaan muinakin aikoina. Lääkäri osallistuu oman joukkonsa koulutustilaisuuteen ja voi osallistua joukon terveydentilan tarkastamiseen.

Palkkaus muodostuu verollisesta kuukausipalkasta ja verottomasta päivärahasta. Vuonna 2008 päällikkölääkäreille maksettava palkkiot olivat noin 6500 e/kk ja sotilaslääkäreille noin 5 900 e/kk. Operaatiokohtainen veroton päiväraha oli 25–57 e/vrk.

Lisätietoja

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus
PL 1, 04301 TUUSULA
Puh. (09) 181 0111, faksi (09) 181 62505
fincent@fincent.fi
Rauhanturvaajaksi - Maavoimien kriisinhallintaoperaatiot
Puolustusvoimat - Rauhanturvaajat

Pääesikunta
Huolto-osasto, Lääkintähuoltosektori
PL 919, 00131 HELSINKI
Puh. (09) 181 22787, faksi (09) 1812 2789

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009