Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Se toimii noin 15 maassa, siellä missä hätä on suurin. Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Toiminnan pohjana on oikeusperustaisuus, joka tarkoittaa, että työtä ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus.  Ulkomaanavun työtä keskittyy kolmeen strategiseen teemaan: oikeus rauhaan, oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pysyvä muutos kehitysmaissa voi syntyä vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu tekemään työtä, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.

Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ulkomaanapu tekee hankkeissaan aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Vaikuttamistyössään se rohkaisee sekä päättäjiä että kaikkia kansalaisia vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Pääkohteina Afrikka ja Aasia

Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanapu välittää apua 34 miljoonalla eurolla. Suurin osa avustusvaroistamme saadaan yksityisiltä lahjoittajilta sekä ulkoministeriöltä ja seurakunnilta.

Suurin osa tuesta suuntautuu Afrikkaan. Siellä avustustarvetta ovat aiheuttaneet etenkin poliittiset epävakaisuudet, pitkittyneet kriisit ja luonnonkatastrofit. Toiseksi eniten avustusvaroja ohjataan Aasiaan, jossa köyhiä on lukumääräisesti eniten.

Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimivat Naisten Pankki, Opettajat ilman rajoja-verkosto, Changemaker-nuorisoverkosto, EAPPI-vapaaehtoisohjelma sekä Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristö.

Kirkon Ulkomaanavulla on oma humanitaarisen avun valmiusryhmä eri alojen ammattilaisille.
Avoimet työpaikat Kirkon Ulkomaanavussa

Yhteystiedot

Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Postiosoite:

Kirkon Ulkomaanapu
PL 210
00131 Helsinki

Puh. 020 787 1200 (vaihde)

Sähköposti: asiakaspalvelu (at) kirkonulkomaanapu.fi

Verkkosivut: kirkonulkomaanapu.fi

Sosiaalinen media

Facebook Kirkon Ulkomaanapu

Twitter @Ulkomaanapu

LinkedIn Finn Church Aid

Instagram kirkon_ulkomaanapu

 

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009