Kepa ja Etvo

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa on kehitysyhteistyössä toimivien järjestöjen yhteistyö- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa köyhyyttä synnyttäviin ja ylläpitäviin rakenteisiin, kuten epäoikeudenmukaiseen kauppapolitiikkaan. Kepan verkkosivuilta löytyvät linkit sen yli 270 jäsenjärjestöön.

Työntekijöitä Kepalla on viidessä kehitysmaassa ja kumppanuusjärjestöjä näissä maissa kymmenkunta. Kumppanuuksilla vahvistetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kehitysmaiden politiikassa. Kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Kepan koulutus on tarkoitettu kaikille kehitysmaa- ja globaalikysymyksistä kiinnostuneille, myös opiskelijoille ja muille kansalaisaktiiveille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietoja ja taitoja, joita kursseille osallistuneet voivat hyödyntää toimiessaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta – sekä Suomessa että maailmalla.

Kepan koordinoima Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo on väylä vapaaehtoistyöhön kansalaisjärjestöjen projekteihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vapaaehtoistyö voi kestää kuudesta kuukaudesta vuoteen.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry
Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki
Puh. (09) 584 233
Faksi (09) 5842 3200
info@kepa.fi
www.kepa.fi
www.etvo.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009