Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöjen osuus Suomen kokonaisavusta on vuosittain ollut noin 12 prosenttia. Valtaosa järjestöjen hankkeista kohdistuu opetus- ja terveysalojen, sanitaation sekä maaseudun elinolojen kehitykseen. Suurin osa avusta annetaan Afrikkaan ja Aasiaan. Suomalaisilla järjestöillä on hankkeita yli 80 maassa.

Järjestöhankkeet tiivistävät Suomen ja kehitysmaiden kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Kehitysyhteistyötä tekevillä järjestöillä on Suomessa laaja jäsenkunta ja tärkeä kehityspoliittinen merkitys. Ne toimivat asiantuntijoina, vaikuttajina, tiedottajina, hankkeiden toteuttajina ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien vahvistajina.

Tässä oppaassa esitellään lyhyesti keskeisimmät lääkäreitä kehitysmaihin välittävät järjestöt. Tarkempaa tietoa niistä kannattaa etsiä järjestöjen omilta internet-sivuilta. Lisää järjestöjä löytyy Kepan ja Kehyksen verkkopalveluista ja ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä esitteleviltä sivuilta.

Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestöt

UM ohjaa korkeintaan 70 % järjestöjen rahoituksesta 10 suurelle kumppanuusjärjestölle, muille tuki myönnetään hankekohtaisesti.

Kumppanuusjärjestöt vuonna 2007 olivat Fida International ry, Frikyrklig samverkan, Solidaarisuus (Kansainvälinen solidaarisuussäätiö), Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi Säätiö, Suomen Punainen Risti, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Suomen Lähetysseura ja Suomen World Vision.

Kehys ry:n jäsenjärjestöt

Euroopan komissio myöntää merkittävää kehitysyhteistyötukea kansalaisjärjestöille. EU-yhteistyö antaa suomalaisille järjestöille myös monipuolisempaa tietotaitoa ja uusia kumppanuuksia. Järjestöt ovat perustaneet EU-asioiden neuvontaa, koulutusta ja vaikuttamista varten Kehys ry:n. Sen noin 40 jäsenjärjestön tiedot löytyvät Kehys ry:n nettisivuilta.

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
Töölöntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki
Puh. (09) 2315 0560
Faksi (09) 2315 0520
etunimi.sukunimi@kehys.fi
www.kehys.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009