Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

CIMO (Centre for International Mobility) on opetusministeriön alainen virasto, joka koordinoi kansainvälisiä henkilövaihto- ja apurahaohjelmia. CIMOn kautta voi pyrkiä harjoitteluun kansainvälisessä organisaatiossa. Paikat on tarkoitettu tutkinnon suorittaneille tai opintojen loppuvaiheessa oleville.

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea harjoittelupaikkoja ja apurahaa suoraan CIMOsta, samoin jatko-opiskelijat joihinkin maihin. Lisätietoa löytyy seuraavilta sivuilta:
www.cimo.fi/harjoittelupaikat ja www.cimo.fi/ohjelmat/apurahat/apurahat_korkeakouluopintoihin_ulkomaille.

Tehtäviä on tarjolla eri maissa ja erilaisissa organisaatioissa, kuten YK:n erityisjärjestöissä ja Euroopan unionin eri elimissä sekä kehitysmaissa. Harjoittelijavaihtoa järjestetään mm. Saharan eteläpuolisiin maihin, Egyptiin, Peruun, Nicaraguaan, Nepaliin ja Vietnamiin.

Harjoittelupaikka pyritään järjestämään koulutusta vastaaviin tehtäviin. Palvelusta voidaan maksaa alalle tyypillistä harjoittelijan palkkaa tai apurahaa. Harjoittelujakson pituus voi vaihdella muutamasta kuukaudesta 1,5 vuoteen.

CIMOn kautta rahoitetaan myös muita vaihto-ohjelmia, joihin opiskelijat voivat hakea mukaan oman oppilaitoksen kautta, esimerkkeinä Erasmus+  ja North-South-South –ohjelma, josta enemmän sivulla www.cimo.fi/ohjelmat/north-south-south/opiskelijalle.

CIMOn kautta voi hakea myös asiantuntijapaikkoja (www.cimo.fi/jpo) ja virkamiesvaihtoon. Esimerkiksi YK:n nuorten asiantuntijoiden paikkoja on ollut silloin tällöin myös lääkäreille.
CIMO ylläpitää maailmalle.net-sivustoa, joka on suunnattu nuorille. Sitä kautta voi hakea tietoja muistakin kansainvälistymisvaihtoehdoista: www.maailmalle.net

CIMOn verkkosivuilta on linkkejä useisiin kansainvälisen vapaaehtoispalvelun toimijoihin sekä tietoa apurahoista jatko-opintoihin ulkomailla.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
PL 343, 00531 Helsinki
Puh. 0295 338 500
Faksi 09 753 1123
www.cimo.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009