Työnhakukanavat

Ponnahduslauta työskentelyyn kansainvälisten järjestöjen päämajoissa, alueellisissa sihteeristöissä tai maatoimistoissa on työskentely YK:n vapaaehtoisohjelmassa tai järjestöjen ns. apulaisasiantuntijatehtävässä. Molemmat ovat kaksivuotisia toimia ja tarkoitettu loppututkinnon suorittaneille 21–32 -vuotiaille kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille nuorille.

Vaatimukset YK-järjestöjen tehtäviin

YK:n vapaaehtoisohjelma

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Vähintään viiden vuoden työkokemus alalta
 • Vähintään 25 vuoden ikä

Apulaisasiantuntijaohjelmat

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • Toisen YK:n virallisen kielen sujuva hallinta
 • Koulutusta vastaava työkokemus, 1-2 vuotta
 • Alle 33 vuoden ikä

Asiantuntijapaikat

 • Aikaisempi kokemus kehitysyhteistyötehtävissä, yleensä vähintään 5 vuotta
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito: englanti, toinen YK:n virallinen kieli, kohdemaan kieli
 • Järjestön kehitysyhteistyön perusperiaatteiden tuntemus
 • Alan vankka työkokemus, yleensä vähintään 5 vuotta

YK:n vapaaehtoisohjelman henkilörekrytointi tapahtuu YK:n vapaaehtoistoimiston (United Nations Volunteers Programme) kautta Bonnista käsin.

Apulaisasiaintuntijat rekrytoi CIMO (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus). CIMO on Suomen opetusministeriön alainen virasto, joka koordinoi kansainvälisiä henkilövaihto- ja apurahaohjelmia. CIMOn verkkosivuilla löytyy myös linkkejä useisiin kansainvälisen vapaaehtoispalvelun toimijoihin sekä tietoa apurahoista jatko-opintoihin ulkomailla.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
PL 343, 00531 Helsinki
Puh. 0207 868 500
Faksi 0207 868 601
www.cimo.fi

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009