Toimituskunta ja asiantuntijat

Oppaan toimituskunta on koostunut kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäsenistä:

Tinja Lääveri, pj.
Marja Anttila
Mirjami Lokki
Hanna Nohynek
Jukka Siukosaari, siht.

Toimituskunnan jäsenten lisäksi alla mainitut asiantuntijat ovat laatineet oppaaseen pohjatekstejä sekä kertomuksia kokemuksistaan kehitysyhteistyötehtävissä:

Ali Arsalo
Gisela Blumenthal
Pentti Haatanen
Terhi Heinäsmäki
Pekka Hosia
Inna Ilivitzky
Leena Kaartinen
Simo Kokko
M Juhani Koponen
Riitta-Liisa Kolehmainen-Aitken
Anneli-Milén
Taneli Puumalainen
Mari Pöntinen
Irmeli Roine
Markku Salakka
Mari Sipilä
Seppo Suomela
Hannu Vuori

Tekstien editointiin on osallistunut Lääkäriliiton julkaisutoimittaja Marit Henriksson. Verkkoversion tuottamisesta ovat vastanneet liiton tiedottaja Ainomaria Parikka sekä suunnittelija Lauri Parikka Lääkärikompassi Oy:stä.

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009