Nuorelle lääkärille

Lääkäriksi valmistumisen jälkeen monella olisi tilaisuus ja intoakin lähteä lääkäriksi kehitysmaihin, mutta työtilaisuuksien määrä on hyvin rajallinen. Suurin osa toimijoista vaatii vuosien työkokemusta erikoislääkäriltäkin. Lisäksi yhä suurempi osa tehtävistä on asiantuntijatehtäviä, varsinaista kliinistä työtä on tarjolla enimmäkseen kriisialueilla. Tärkeää onkin hankkia riittävä koulutus, sillä omaa tietotaitoa on osattava käyttää paikallisten työntekijöiden kouluttamiseen sekä terveysolojen ja -ongelmien arviointiin yleensä enemmän kuin itse kliiniseen työhön.

Kehitysmaissa olot poikkeavat huomattavasti kotimaisista ja huonosti valmistautuneesta lääkäristä ei ole paikalliselle väestölle hyötyä. Esimerkiksi Global Health -kurssi tarjoaa perustiedot kehitysmaatyöstä ja kenttäjaksolla saa kosketuksen paikallisiin oloihin. Myös moniin ulkomaisiin kehitysmaalääketieteen tai trooppisten tautien kursseihin sisältyy kenttäjakso.

Helsingin yliopisto järjestää seuraavan kehitysmaalääketieteen kurssin vuonna 2010. Tampereen yliopistossa voi suorittaa maisterintutkinnon 2-vuotisessa Master of International Health -koulutusohjelmassa. Lääkäriliitolla on kansainvälisen lääketieteen erityispätevyys, jonka vaatimuksista saa hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea vaaditaan kehitysmaissa työskentelevältä asiantuntijalta. Koulutusapurahoja voi anoa Lääkäriliitolta.

Opetusministeriön alaisen kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen kautta voi hakea rahoitusta ulkomaan koulutusyhteistyö- tai työjaksolle. WHO:n ja muiden YK-järjestöjen kautta voi vastavalmistunutkin lääkäri päästä vapaaehtoistyöhön tai apulaisasiantuntijaksi. Parin vuoden työkokemuksen jälkeen kehitysmaihin voi hakeutua Rotary tai Médecins Sans Frontières -järjestöjen kautta tai pyrkiä rauhanturvatehtäviin.

Lääkärintoimen harjoittaminen on kehitysmaissakin hyvin tarkkaan säädeltyä ja työluvan saanti voi olla vaikeaa terveydenhuoltohenkilöstöpulasta huolimatta. Ei siis kannata kuvitella vain marssivansa paikalliseen sairaalaan tai perustavansa oman vastaanoton, vaan pyrkiä maassa virallisesti tunnustetun järjestön palvelukseen töihin.

Lisätietoja

Terhi Heinäsmäki: Lääkäri kriisialueilla (pdf)

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009