Kliinikolle

Kehitysmaiden työtilaisuuksista suurin osa vaatii laaja-alaista asiantuntijuutta ja pelkkää kliinistä työtä on nykyisin tarjolla yhä vähemmän. Siksi kliinikonkin on syytä hankkia perustiedot esimerkiksi projektin suunnittelusta, hallinnosta, kouluttamisesta ja terveyden edistämisestä.

Potilastyöhön lähtevän lääkärin työskentelyolosuhteet ovat kehitysmaan sairaalassa tai terveysasemalla täysin erilaiset kuin kotimaassa, sillä tilat, laitteet ja lääkevalikoima ovat resurssien puutteen vuoksi usein hyvin vaatimattomat. Esimerkiksi WHO:n koulutusaineistojen avulla voi etukäteen valmistautua potilaiden hoitoon kehitysmaiden puutteellisissa olosuhteissa.

Global Health –kurssilla saa perustiedot kehitysmaatyöstä ja kenttäjaksolla saa kosketuksen paikallisiin oloihin. Lääkäriliitolla on kansainvälisen lääketieteen erityispätevyys, jonka vaatimuksista saa hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea vaaditaan kehitysmaissa työskentelevältä asiantuntijalta. Erikoisalakohtaista koulutuksesta mm trooppisen lääketieteen kursseista saa lisätietoja koulutus-osiosta.

Kliinispainotteisia työtilaisuuksia tarjoavat Rotaryt, SPR, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ja Médecins Sans Frontières. Rauhanturvatehtäviin tarvitaan myös kliinikkoja.

Lääkärintoimen harjoittaminen on kehitysmaissakin hyvin tarkkaan säädeltyä eikä voi kuvitellakaan vain marssivansa paikalliseen sairaalaan töihin, puhumattakaan oman vastaanoton perustamisesta. Laillistusprosessi saattaa kestää kuukausia terveydenhuollon henkilöstöpulasta huolimatta eikä kehitysmaissa yleensä ole suomalaistyyppistä potilasvahinkovakuutusta.

Lisätietoja

Leena Kaartinen: Elämäntyö Afganistanissa (pdf)
Riitta-Liisa Kolehmainen-Aitken: Elämänkaari kehitysmaissa (pdf)
Terhi Heinäsmäki: Lääkärinä kriisialueilla (pdf)

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009