Asiantuntijalle

Lääkäri voi toimia asiantuntijana kehitysyhteistyössä hyvin monenlaisissa tehtävissä ja erilaisissa organisaatioissa. Asiantuntijalta vaaditaan yleensä lääkäri- tai spesialistikoulutuksen lisäksi muitakin opintoja sekä vankkaa ammattitaitoa ja useiden vuosien työkokemusta.

Terveysalan asiantuntijalta edellytetään kansainvälisen terveyspolitiikan tuntemusta sekä tietoa terveydenhuoltojärjestelmien suunnittelusta ja johtamisesta. Kansainvälisten organisaatioiden ja globaalin terveyspolitiikan tuntemus on hyödyksi.

Työkokemus terveydenhuoltojärjestelmän eri tasoilla ja kansainvälisissä hankkeissa on usein välttämätöntä. Monissa tehtävissä vaaditaan kokemusta myös koulutuksen suunnittelusta tai käytännön opetustyöstä. Mutta asiantuntijakin aloittaa tietojensa keräämisen alusta ja kokemus kertyy vuosien varrella erilaisista tehtävistä. YK-järjestöjen (mm. WHO:n tai UNICEFin) apulaisasiantuntijatehtävät ja vapaaehtoistehtävät ovat hyvä alku kansainväliselle uralle. Lisätietoja YK:n apulaisasiantuntijatehtävistä Cimon sivuilla.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa myös muita kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä.

Suomessa asiantuntijoita kehitysyhteistyötehtäviin rekrytoi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kansainvälisten asiain yksikkö.

Konsulttiyritykset toteuttavat rahoittajien kehityshankkeita eri puolilla maailmaa ja niiden kautta voi päästä asiantuntijatehtäviin. Konsulttiyrityksiin kannattaa olla suoraan yhteydessä, niiden nettisivuilla on usein avoimia hakuja erilaisiin tarjouksiin ja hankkeisiin.

Kannattaa olla itse aktiivinen ja vierailla kansainvälisten järjestöjen rekrytointisivuilla säännöllisesti.

Myös EU:n kehitysyhteistyötoimistoon EuropeAidiin voi ilmoittautua asiantuntijaksi.

Lisätietoja:

Aki Arsalon artikkelista saat hyödyllisiä neuvoja asiantuntija- ja konsulttitehtäviin. Kannattaa lukea myös muiden kollegoiden kokemuksista asiantuntijatehtävissä.

Ali Arsalo: Konsulttina kehitysyhteistyössä (pdf)
Simo Kokko: Terveysalan asiantuntijana Maailmanpankin palveluksessa (pdf)
Pekka Hosia: EU:n projektissa Bosnia-Hertsegovinassa (pdf)
Hannu Vuori: Kosovosta Vietnamiin (pdf)
Seppo Suomela: Apulaisasiantuntijasta freelanceriksi (pdf)
Riitta-Liisa Kolehmainen-Aitken: Elämänkaari kehitysmaissa (pdf)

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009