Koulutus kehitysyhteistyötehtäviin

Kehitysmaihin lähtevä lääkäri joutuu tilanteisiin, joihin lääkärikoulutus ei ole häntä yleensä riittävästi valmentanut. Kliinikko kohtaa uudenlaisia sairauksia ja oireita, ja ennaltaehkäisevää toimintaa suunnitteleva lääkäri saattaa yllättyä väestön sairauskäsityksistä. Terveydenhuollon resurssit, järjestelmät ja rahoitusmallit ovat erilaiset kuin Suomessa.

Kehitysmaissa lääkäri tarvitsee vankkaa ammattitaitoa. Oman erikoisalan tuntemuksen lisäksi perustiedot kannattaa hankkia esimerkiksi infektiosairauksista ja trooppisista taudeista, aids/hivistä sekä ravitsemuskysymyksistä. Kliinisten tietojen ja taitojen ohella kehitysmaatehtävissä vaaditaan terveydenhuoltojärjestelmien, kansainvälisen terveyspolitiikan (erityisesti WHO:n periaatteiden) ja kehityskysymysten tuntemusta. Varsinkin hallinnollisissa tehtävissä tarvitaan tietoja epidemiologiasta, terveystaloustieteestä ja projektityöskentelystä.

Jotta kehitystä voi saada aikaan, on tunnettava terveydenhuoltoon vaikuttavat kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Tarvitaan myös hyvää kommunikaatio- ja yhteistyötaitoa, ja kykyä toimia paikallisiin oloihin sopivalla tavalla.

Kehitysyhteistyötehtäviin voi valmentautua jo opiskeluajoista alkaen eri yliopistojen järjestämillä vapaavalintaisilla kursseilla. Opintojen loppuvaiheessa olevat ja vastavalmistuneet lääkärit voivat osallistua Global Health -diplomikurssiin, johon liittyy sekä teoriaosuus että kenttäjakso kehitysmaissa. Monet kehitysmaissa toimivat järjestöt, kuten David Livingstone -seura, Suomen Punainen Risti ja Kepa, järjestävät itse valmennuskursseja näihin tehtäviin. Kansainväliselle uralle aikovan kannattaa hankkia kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys.

Keväällä 2010 järjestetään kaikille avoin kehitysmaalääketieteen kurssi Haartman instituutissa.

Kehitysmaiden terveydenhuoltoon liittyvää koulutusta tarjoavat myös mm. seuraavat laitokset:

Karolinska Institutet, Division of Global Health

Karolinska Institutet, Department of Woman and Child Health

International Maternal and Child Health, Uppsala

Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Liverpool School of Tropical Medicine’

Mahido University, Faculty of Tropical Medicine, Thaimaa

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009