Kehitysmaat ja terveys

Mitä on kehitysmaa? Onko se köyhä, talousrakenteeltaan yksipuolinen ja matalatuottoinen, yhteiskuntarakenteeltaan eriarvoinen maa. Kehitysmaan kulttuurissa painottuu ehkä enemmän yhteisöllisyys kuin yksityisyys ja sen historiallinen tausta on tavallisesti siirtomaa. Afrikka on niitä täynnä, Etelä-Aasia puolillaan, Latinalaisessa Amerikassakin niitä riittää.

Tarkoittaako kehitys aina sellaista historiallista kehitystä kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on tapahtunut? Niissä kehitys on ollut talouden kasvua, teknistä edistystä sekä niiden tuomia sosiaalisia parannuksia ja tasa-arvoistumista, mikä on helpottanut ihmisten elämää.

Missä määrin teollisuusmaiden kaltainen kehitys sopii malliksi kehitysmaille? Mitä globalisaatio lupaa kehitysmaille?

Lisätietoja kehityksestä ja globalisaatiosta

Professori M Juhani Koponen: Kehitysmaa, kehitys ja globalisaatio (2004) (pdf)

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009