Haku, lähtö ja paluu

Kehitysmaihin lähteminen vaatii kulttuurista valmentautumista. Maan historiaan, poliittisiin oloihin, uskonnolliseen taustaan, tapakulttuuriin ja kieleen on syytä tutustua etukäteen. Hyvät ennakkotiedot edistävät sopeutumista ja auttavat hyödyntämään ammattitaitoa vieraan kulttuurin keskellä.

Ulkomaille lähtö on myös luopumista. Lähtemisestä pitää puhua läheisten ihmisten kanssa ja selvittää siihen mahdollisesti liittyvät huolen ja pelon aiheet. Jo lähtiessä kannattaa myös valmistautua paluuseen ja huolehtia siitä, että yhteydet läheisiin säilyvät tiiviinä poissaolon aikana.

Mitä useampi perheenjäsenistä ja ystävistä pääsee käymään kohdemaassa, sitä parempi. Näin syntyy yhteisiä muistoja ja kokemuksia, jotka helpottavat erossa oloa ja auttavat palaajaa sopeutumaan uudelleen kotimaan oloihin.

Myös paluu kotimaahan on kulttuurishokki, johon moni ei ole edes osannut varautua. Monet sosiaaliset kontaktit ovat katkenneet pitkän poissaolon aikana eikä paluu suomalaiseen työelämään suju aina kitkatta. Työnantajakaan ei välttämättä arvosta kehitysmaissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Erityisesti lasten paluusopeutumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Se mikä vanhemmille on paluu, voi lapsille olla muutto uuteen ja outoon kulttuuriympäristöön.

Lisätietoja

Mari Pöntinen: Kulttuurinen valmentautuminen (pdf)

Markku Salakka: Paluukin vaatii sopeutumista (pdf)

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009