Kehitysyhteistyöopas

Suomalaiset lääkärit ovat aina olleet kiinnostuneita kehitysyhteistyöstä. Lääkärit tuntevat globaalista vastuuta ihmisten terveydestä ja ovat valmiit lähtemään työhön sinne, missä avun tarve on suurin. Monet haluavat laajentaa ammattitaitoaan ja hankkia uusia kokemuksia toisenlaisessa työympäristössä. Kehitysmaiden vaikeissa olosuhteissa lääkärien tiedot ja taidot joutuvat kovalle koetukselle. Työ vaatii jatkuvaa uuden oppimista sekä joustavuutta, ennakkoluulottomuutta ja kärsivällisyyttä.

Suomalaisten lääkärien ammattitaitoa tarvitaan kehitysmaiden terveydenhuoltoprojektien suunnitteluun, johtamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen. Yhdentyvässä maailmassa nämä kokemukset hyödyttävät myös suomalaisesta terveydenhuoltoa. Terveydenhuollon edistäminen on tehokkaimpia tapoja toteuttaa kehitysyhteistyötä. Se koituu väestön, erityisesti sairaiden, vammaisten, lasten ja köyhimpien ihmisten hyväksi ja luo näin pohjaa hyvinvoinnille sekä taloudelliselle nousulle.

Suomen Lääkäriliitto on osallistunut useisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin tukemalla kehitysmaiden lääkäriliittojen toimintaa sekä lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden mahdollisuuksia hankkia alan koulutusta. Liitto on myös pitkään julkaissut oppaita tavoitteenaan kannustaa jäseniä kouluttautumaan ja hakeutumaan kehitysyhteistyötehtäviin. Tämä on ensimmäinen liiton opas, joka julkaistaan ainoastaan verkkoversiona. Näin se on helposti kaikkien kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden saatavilla. Eri kohderyhmät, kuten lääketieteen opiskelijat, kliinikot tai asiantuntijat, voivat rajata oppaan näkökulmaa löytääkseen suuresta tietomäärästä juuri heille tärkeimmät asiat. Suomen Lääkäriliitto kiittää lämpimästi toimituskuntaa sekä kaikkia oppaaseen kirjoittaneita asiantuntijoita, joiden neuvot ja kokemukset ovat suureksi avuksi kehitysyhteistyötehtävistä kiinnostuneille kollegoille.

Helsingissä toukokuussa 2009

Timo Kaukonen
Suomen Lääkäriliiton puheenjohtaja

Tinja Lääveri
Toimituskunnan puheenjohtaja

Rajaa opas

© Suomen Lääkäriliitto 2009