Fullmäktigevalet 2018

Röstningen har avslutats. Valresultat finns här (på finska).

Valnämnden underrättar valda delegater personligen. Den  nya  fullmäktigeförsamlingen  håller  sitt  första möte 14–15.12.2018 på Läkarförbundet i Helsingfors.

Valet av Finlands Läkarförbunds fullmäktige skedde mellan 21.9. – 26.10.2018. I valet väljade förbundets medlemmar 60 ledamöter till fullmäktige för mandatperioden 2019 – 2021.

 

Vaalikone (på finska)

Kandidatlista

Fullmäktigeval guide (pdf)

Valfakta

  • Dokumenten som gäller kandidater, samt avtal om valförbunds- och valringar skall tillställas förbundets kansli senast 24.8.2018 kl. 15.30.
  • En sammanställning av kandidatlistorna publiceras i nr 38 av Finlands Läkartidning som utkommer 21.9.2018.
  • Röstningen sker mellan 21.9.2018 kl. 9.00 och 26.10.2018 kl. 16.00.
  • Kansliets besöksadress är Backasgatan 2, 6. våning, 00500 Helsingfors (PB 49, 00501 Helsingfors).
  • Valresultatet tillkännages på förbundets webbplats och i Finlands Läkartidning nr 46, som utkommer 16.11.2018.

Lomakkeet (blanketter på finska):

Ilmoitus ehdokkaaksi asettumisesta (pdf)

Sopimus vaaliliiton perustamisesta (pdf)

Sopimus vaalirenkaan perustamisesta (pdf)