Tukea työhyvinvointiin

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkärin tulisi pitää itsestään vähintään yhtä hyvää huolta kuin potilaistaan. Kannustamme lääkäreitä käyttämään työterveyshuollon palveluita ja tarjoamme jäsenten tueksi luottamuslääkäreitä, jotka auttavat silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. 


Työhyvinvointi on nostettu yhdeksi Lääkäriliiton keskeiseksi edunvalvonnalliseksi tavoitteeksi, sillä lääkärin jaksamisella on keskeinen vaikutus potilaiden hyvinvointiin. Lainsäädännönkin mukaan lääkärin on pidettävä huolta työkyvystään.

Lääkärin hakeutuminen vastaanotolle potilaana voi joskus olla vaikeaa. Liian pitkälle viety itsehoito heijastuu työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ongelmina. Pahimmillaan tämä johtaa burnoutiin, psyykkisiin ongelmiin tai päihdeongelmiin.

Lääkäriliitossa haluamme tarjota palveluita jäsenillemme työssä jaksamisen tueksi, mutta myös edistää asioita, joilla on vaikutusta lääkärien työhyvinvointiin. Vuonna 2011 liiton työryhmä selvitti lääkärien työterveyspalveluiden nykyistä käyttöä ja pohti keinoja lääkärien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työryhmän työn tuloksena syntyi työhyvinvointia edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita viemme toiminnassamme eteenpäin seuraavina vuosina.

Tavoitteita ovat mm:

  • Lääkäreitä motivoidaan käyttämään työterveyshuollon palveluita ja ammatinharjoittajia kannustetaan tekemään sopimus palvelujen käytöstä.
  • Nuorten ja työtänsä aloittelevien lääkärien riittävästä konsultaatiotuesta ja tuutoroinnista on huolehdittava.
  • Kaikilla potilastyössä olevilla lääkäreillä on oltava lakisääteinen oikeus työnohjaukseen työsuhteesta riippumatta.
  • Kehityskeskustelut ovat säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.
  • Työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat keskeisessä asemassa johtamiskoulutuksessa.

Lääkärien työhyvinvointi -työryhmän loppuraportin tiivistelmä (pdf)

Hyödyllistä tietoa kehityskeskusteluista löydät Pro Medicon sivulta

Tutkimustietoa lääkäreiden työhyvinvoinnista

Lääkäriliiton, THL:n sekä Työterveyslaitoksen yhdessä toteuttama Lääkärin työolot ja terveys 2015 –kyselytutkimus 

Entä kun työuupumus yllättää?

Luottamuslääkäri auttaa

Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, joiden puoleen voit kääntyä ehdottoman luottamuksellisesti silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. Lue lisää luottamuslääkäreistä

Kuntoutuksella kivut hallintaan

Häiritsevätkö tuki- ja liikuntaelinten kivut jatkuvasti tai toistuvasti selviytymistäsi työssä, kotona ja muissa arkipäivän toimissa? Hae tules-kurssille! Saat tietoa, ohjausta ja keinoja vaivojen hallintaan. Kurssi 67862 toteutetaan avomuotoisesti. Sille valitaan ensisijaisesti HYKS-alueella asuvia Lääkäriliiton jäseniä. Paikkoja on 10.

  1. Aloitusjakso: 6. - 8.9.2017, 3 avopäivää
  2. 10 noin 4 tunnin ryhmäkäyntiä
  3. Päätösjakso: 14.-15.5.2018, 2 avopäivää

Valmennuspaikkana on Avire Wilhelmiina (Pikku-Huopalahti, Helsinki).

Hakeminen: Toimita oma hakemus (Kela Ku132)  ja B-lausunto Avireen os. Avire Oy, Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio

Tiedustelut: Paula Kivekäs, 0400 373 024, paula.kivekas@avire.fi, Päivi Kumpumäki, p. 050 4621 072

Tarvitsetko lääkärityönohjaajaa?

Työnohjaus on oman työn tutkivaa kehittämistä koulutettua työnohjaajaa apuna käyttäen. Työnohjaus tukee työn laadun varmistusta, työn hallintaa, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta. Lääkärien työnohjauksesta hyötyvät potilaat, lääkäri ja työnantaja. Usein lääkärit kokevat hyväksi,että heidän työnohjaajallaan on lääkärin peruskoulutus. Lisätietoa Lääkärityönohjaajat-alaosastosta ja lääkärityönohjaajien yhteystietoja löydät täältä.

Apua päihdeongelmaan keskusteluryhmästä

Omasta alkoholiongelmastaan kärsiville tai sitä epäileville lääkäreille järjestetään keskustelutilaisuuksia joka kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina klo 13 Helsingissä osoitteessa Mäkelänkatu 2 A, 6. kerros. Keskustelua alustaa omasta alkoholiongelmastaan toipunut lääkäri. Keskusteluryhmä on suljettu ja ehdottoman luottamuksellinen. Osanottajien nimettömyyttä suojellaan. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Lääkärien itseapuryhmä

AA:n periaatteita noudattava Lääkärien itseapuryhmä, joka kokoontuu joka lauantai klo 16 Helsingissä osoitteessa Lääkäritalo, Mäkelänkatu 2 C, (5. kerros). Ryhmän toiminta perustuu nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja kollegiaalisuuteen AA-filosofian mukaisesti. Myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit ovat tervetulleita ryhmään. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Apua alkoholiongelmaisen läheiselle

Kärsitkö läheisesi alkoholiongelmasta? Lääkäriperheiden itseapuryhmässä saat tukea ja voit jakaa kokemuksiasi. Alkoholiongelmaisen lääkäriperheen (myös hammaslääkäri-/ eläinlääkäriperheen) jäsen tai läheinen, tule mukaan Al-Anonin periaatteita noudattavaan ryhmään Lääkäritalolle, Mäkelänkatu 2 A (6. kerros), Helsinki. Kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina klo 13. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.