Yötyön ja pitkien työrupeamien aiheuttamien haittojen ehkäisy

Lisätietoja

Heikki Pärnänen
Johtaja
Puh. 09 3930734
urvxxv.cneanara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yötyö ja pitkät työrupeamat aiheuttavat monenlaisia terveysriskejä ja heikentävät työn laatua. Oheinen julkaisu sisältää viisi suositusta, jotka Lääkäriliitto näkee tärkeiksi huomioida päivystystä tai yöaikaista työtä suunniteltaessa.


Lue Lääkäriliiton suositus yötöistä kokonaisuudessaan (pdf)