Suositus erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista

Lisätietoja

Hannu Halila
Varatoiminnanjohtaja; Johtaja
Puh. 09 3930742
unaah.unyvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Suosituksen tarkoituksena on tarjota yksittäisen erikoisalan koulutuksesta vastaavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden käyttöön yksinkertainen arviointityökalu erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämiseksi. Työkalua voi käyttää myös yksittäisen yliopiston tai sairaalan koko erikoislääkärikoulutuksen arviointiin.


Lääkäriliiton suositus erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista (pdf)