Sote-uudistus

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski
Terveyspolitiikan asiantuntija
Puh. 09 3930816
Ynhev.Ihberaxbfxv@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Tälle sivulle ja sen alasivuille olemme koonneet tietopaketin sote-uudistuksesta: palvelujärjestelmän muutoksista ja vaikutuksista henkilöstöön. Tietopakettia päivitetään tarpeen mukaan.


Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, jossa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019. Sote-uudistus on historiallisesti yksi suurimmista terveyden- ja sosiaalihuollon uudistuksista.

Uudistuksen valmistelutyö on alkanut kaikissa maakunnissa. Uudistukset ja niiden toimeenpano tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Uudistuksen myötä yli 220 000 terveys- ja sosiaalialan ammattilaista siirtyy kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta maakuntien palvelukseen. Myös palveluiden rahoitukseen, järjestämiseen ja tuottamiseen tulee muutoksia. Potilaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät.

Sote-uudistuksen yhteydessä puhutaan usein myös maakuntauudistuksesta. Sote-tehtävien lisäksi maakunnille siirtyy maakuntauudistuksen myötä useita valtion aluehallinnon tehtäviä.

Terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutokset

Henkilöstön asemaa koskevat muutokset

Lisää tietoa uudistuksesta:

Vastaa STM:n ja VM:n verkkoaivoriiheen koskien sote- ja maakuntauudistusta. Kyselyn avulla kootaan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Vastaamaan pääset suomeksi ja ruotsiksi. Vastaathan 28.2.2017 mennessä.