Kollegiaalisuuspalkinto

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Kollegiaalisuuspalkinto 2019 on jälleen haussa. Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 23.9.2019.


Kollegiaalisuuspalkinnon haussa toivotaan ehdotuksia kollegoista tai työyhteisöistä, jotka ovat pystyneet edistämään kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantamaan yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Perusteluissa tulee kuvata kollegiaalisuutta edistävä toiminta ja siitä saadut tulokset.

Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin teemavuonna yksi jokaiselle erva-alueelle. Kollegiaalisuuspalkinto 2016 myönnettiin Matti Rossille pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi sekä Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä. Kollegiaalisuuspalkinnon 2017 sai terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma Lääkärit-nimisen Facebook-ryhmän perustamisesta 2012.

Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

- Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
- Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
- Kollega opettajana ja ohjaajana
- Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
- Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
- Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
- Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
- Kollega johtajalääkärinä

Ehdotuksen kollegiaalisuuspalkinnon saajasta/saajista voi tehdä lääkäri/työyhteisö itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Kollegiaalisuuspalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton hallitus professiojaoksen ehdotuksesta. Palkinto myönnetään Lääkäriliiton jäsenelle tai jäsenen johtamalle työyhteisölle. Palkinnon kokonaissuuruus on enintään 10 000 € ja se voidaan jakaa kannustuksena yhdelle tai useammalle taholle. Palkintosumman voi käyttää työyhteisön hyväksi.

Ehdotukset/hakemukset kollegiaalisuuspalkinnon saajiksi perusteluineen pyydetään toimittamaan hakulomakkeella.

Ehdotukset tulee toimittaa sähköpostilla viimeistään maanantaina 23.9.2019 professiojaoksen sihteerille: ulla.anttila@laakariliitto.fi 

Tiedustelut: koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 040 455 254, ulla.anttila@laakariliitto.fi