Kollegiaalisuuspalkinto

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 2017 on myönnetty lääketieteen tohtori, terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuormalle. Palkinto luovutettiin liiton valtuuskunnan syyskokouksen yhteydessä 15.12.2017. Helsingissä. Vuorma perusti syksyllä 2012 Lääkärit-nimisen Facebook-ryhmän. Sen tarkoituksena on ollut tarjota lääkäreille ja vähintään neljän vuoden opinnot suorittaneille lääketieteen kandidaateille sosiaalisen median alusta, jossa voidaan keskustella laaja-alaisesti lääkärintyöhön ja lääketieteeseen liittyvistä asioista. Ryhmä on kasvanut kaiken aikaa ja tällä hetkellä siihen kuuluu yli 9000 jäsentä. Ryhmän pääylläpitäjä on edelleen Sirkku Vuorma, mutta ryhmän kasvettua mukaan on tullut kaksi muuta ylläpitäjää, Jaana Wessman ja Jaakko Pitkäjärvi.


Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin teemavuonna yksi jokaiselle erva-alueelle.

Kollegiaalisuuspalkinnon haussa toivottiin ehdotuksia kollegoista tai työyhteisöistä, jotka ovat pystyneet edistämään kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantamaan yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Perusteluissa tulee kuvata kollegiaalisuutta edistävä toiminta ja siitä saadut tulokset.

Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

- Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
- Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
- Kollega opettajana ja ohjaajana
- Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
- Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
- Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
- Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
- Kollega johtajalääkärinä

Ehdotuksen kollegiaalisuuspalkinnon saajasta/saajista voi tehdä lääkäri/työyhteisö itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Kollegiaalisuuspalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton hallitus professiojaoksen ehdotuksesta. Palkinto myönnetään Lääkäriliiton jäsenelle tai jäsenen johtamalle työyhteisölle. Palkinnon kokonaissuuruus on enintään 10 000 € ja se voidaan jakaa kannustuksena yhdelle tai useammalle taholle. Palkintosumman voi käyttää työyhteisön hyväksi.

Ehdotukset  tuli toimittaa sähköpostilla viimeistään su 15.10.2017 professiojaoksen sihteerille: ulla.anttila@laakariliitto.fi

Ensimmäinen kollegiaalisuuspalkinto myönnettiin vuonna 2016 Matti Rossille pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi sekä Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä.

Tiedustelut:  professiojaoksen sihteeri Ulla Anttila, 09 3930 744, ulla.anttila@laakariliitto.fi