Kollegiaalisuuspalkinto

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Suomen Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 2016 julistettiin haettavaksi ensimmäisen kerran keväällä 2016 ja haku päättyi 11.3.2016. Lääkäriliitto myönsi kollegiaalisuuspalkinnot erikoislääkäri Matti Rossille ja Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä. Palkinnot luovutettiin Lääkäriliiton valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 13.5.2016. Palkinnon tavoitteena on tuoda lääkärikunnan tietoon hyvin kollegiaalisuutta edistänyt lääkäri tai työyhteisö. Tänä vuonna palkitsemiskriteereissä painotettiin hyvinvoinnin edistämistä, sillä Lääkäriliitto viettää hyvinvoinnin teemavuotta.


Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Haussa ollut kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin yksi jokaiselle erva-alueelle http://www.laakariliitto.fi/liitto/kollegiaalisuus/

Kollegiaalisuuspalkinnon haussa toivottiin ehdotuksia kollegoista tai työyhteisöistä, jotka ovat pystyneet edistämään kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantamaan yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Perusteluissa tulee kuvata kollegiaalisuutta edistävä toiminta ja siitä saadut tulokset. Lääkäriliitto viettää Lääkärin hyvinvoinnin teemavuotta 2016, jonka vuoksi toivottiin erityisesti sellaisia ehdotuksia, joilla on ollut vaikutuksia lääkärien hyvinvointiin. Kollegiaalisuuspalkinnon myöntämisestä päätti Lääkäriliiton hallitus professiojaoksen ehdotuksesta. 

Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

- Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
- Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
- Kollega opettajana ja ohjaajana
- Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
- Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
- Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
- Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
- Kollega johtajalääkärinä

Tiedustelut:

varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, 09 3930 742, hannu.halila@laakariliitto,fi

koulutusasiantuntija Ulla Anttila, 09 3930 744, ulla.anttila@laakariliitto.fi