Yksityissektorilla lääkärinä

Lisätietoja

Kati Lehtonen
Lakimies
Puh. 09 3930815
xngv.yrugbara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäri voi toimia yksityissektorilla mm. yksityisenä ammatinharjoittajana, työsuhteisena ja eri tavoin yhtiömuotoisesti. Eri tavoin toimivien yksityislääkärien edunvalvonnalliset tarpeet poikkeavat toisistaan.


Ajankohtaista:

Pienyrittäjyys suomalaisessa terveydenhuollossa - seminaari yksityissektorilla toimiville yrittäjälääkäreille 3.6. klo 14.30-17 . ks. ohjelma

Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten potilasasiakirjojen arkistointi Kelassa. Lisätietoja Kelan sivuilla.

Yksityissektorijaos perustettu

Lääkäriliiton hallitus päätti kokouksessaan 25.1.2019 asettaa yksityissektorin edunvalvonnallisen jaoksen. Jaos on hallituksen alainen ja se on kokoonpanoltaan laaja-alainen edustaen yksityissektorin eri toimintamuotoja. Jaoksen tehtävänä on kokonaisvaltainen yksityissektorin ja yksityislääkärien edunvalvonta silmälläpitäen myös terveyspoliittiset ja professionaaliset kysymykset.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet tulee olla tehtynä 25.5.2018 mennessä. Tietosuoja-asetus koskee jokaista potilasasiakirjojen rekisterinpitäjää. Ammatinharjoittajana toimiva lääkäri on rekisterinpitäjä. Silloin kun ammatinharjoittaja toimii oman yhtiönsä kautta, yhtiö on rekisterinpitäjä. Tutustu tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin ja tee tietosuojaselvitys.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi käyttöön 9.11.2017. (Valvira)

Miten neuvottelen sopimukseni yksityisellä sektorilla? (Lääkärilehden liite 2018)
Yrityskauppojen vaikutus lääkärien sopimuksiin (Lääkärilehti 11.5.2017)

Video: Miten ammatinharjoittajuus eroaa työsuhteessa työskentelystä? (Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, 18.10.2017)

Lääkäriliiton strategian mukaan palveluntuottajien tulisi olla tasa-arvoisia ja rahan kulkea potilaan mukana. Yksityisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus on turvattava niin päätoimisena kuin sivutoimisena. Tässä asiassa vaikuttamisemme sairausvakuutusjärjestelmään ja lainsäädäntöön on tärkeää.

Yksityiset ammatinharjoittajat tekevät itse sopimuksensa lääkäriasemien kanssa. Lääkäriliitolla ja Lääkäripalveluyritykset ry:llä  mallisopimus, jota voi hyödyntää sopimusta tehdessä.

Ammatinharjoittaja saa potilasvakuutuksen Lääkäriliiton kautta.

Työsuhteisten yksityislääkärien edunvalvonta tapahtuu keskusteluyhteydellä työnantajiin ja terveyspoliittisella vaikuttamisella. Joillain yksityisillä työpaikoilla toimii luottamusvaltuutettuja.

Yhtiömuotoista lääkärinpalvelujen tarjoamista koskevat osin eri määräykset ja edunvalvonnalliset tarpeet kuin mm. itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista.

Lääkäriliitto järjesteää vuosittain koulutuksia yksityiseen ammatinharjoittamiseen ja yhtiön perustamiseen liittyvistä asioista sekä verokoulutusta. Ongelmatilanteissa yksityissektorin lääkärien kannattaa kysyä neuvoa ja tukea Lääkäriliiton lakimiehiltä.

Verokoulutus

Vuoden 2019 verokoulutustilaisuus järjestetään 18.3.2019 Helsingissä. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä. Koulutuksen verkkotallenne on katsottavissa verkkotallenteet-sivulta. Kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla. 

Lääkärin veroilmoitusopas julkaistaan vuosittain maaliskuussa Lääkärilehden liitteenä.

Maksuton Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen -verkkotallenne

Järjestimme Lääkäritalossa Helsingissä 6.5.2015 koulutuksen Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen – Lääkäriliiton ammatinharjoittajakoulutus. Tämän tilaisuuden koulutusosiot kuvattiin ja niistä tehtiin verkkotallenne. Pääset kirjautumaan tallenteeseen Fimnet-tunnuksellasi.

Lisätietoa yksityissektorilla toimimisesta:

Yrittäjän työttömyysturva – AYT-kassa

Yrittäjänäkin voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta. Liitto suosittelee ottamaan kassajäsenyyden Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassa – AYT:stä.

Liittymällä AYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yritystoimintasi alkamisesta säilyy työttömyysturvasi katkottomana. Huomaathan, että liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä palkansaajakassastasi eroamisen jälkeen. Näin säilytät jo ansaitsemasi turvan. Erottuasi palkansaajakassasta maksat liittoon ainoastaan liiton jäsenmaksun.

Liity AYT-kassaan, jos olet

  • YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen
  • TyEL-vakuutettu johtava osaomistaja: johtavaksi asemaksi katsotaan pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15 prosentin omistusosuus.
  • TyEL-vakuutettu perheyrityksessä (omistus vähintään 50 %) työskentelevä, samassa taloudessa asuva perheenjäsen: puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat

Yrittäjyyden on lisäksi oltava laajuudeltaan olennaista eli eläkevakuutuksen (YEL/ MYEL) vahvistetun vuosityötulon tulee olla vähintään 12 564 euroa vuodessa (vuonna 2017). Yrityksestä nostettavan bruttoansion (TyEL-palkka) on oltava vähintään 1 047 euroa kuukaudessa.

Mikäli yritystoimintasi päättyy ja palaat palkansaajaksi, otathan yhteyttä liittoon ja ilmoitat halustasi palata palkansaajakassan jäseneksi.

Selvitä tilanteesi kassan verkkosivuilta www.ayt.fi tai soittamalla AYT-kassan asiakaspalveluun, puh.(09) 2535 3100. Voit jatkaa jäsenyyttäsi liitossa, vaikka siirryt palkansaajan työttömyyskassasta AYT-kassan jäseneksi.