Lääkärikoulutus pätevöittää monenlaisiin tehtäviin

Lisätietoja

Hannele Pöyry
Lakimies
Puh. 09 3930733
unaaryr.cblel@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Suurin osa lääkäreistä työskentelee kuntasektorilla, mutta työskentelymahdollisuuksia on monenlaisia.


Lääkärien työllisyystilanne on hyvä ja työskentelymahdollisuuksia on paljon. Kaksi kolmasosaa lääkäreistä työskentelee päätoimisesti kuntasektorilla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Päätoimen lisäksi on mahdollista pitää vastaanottoa yksityisenä ammatinharjoittajana, tehdä tutkimusta oman työn ohella tai toimia erilaisissa asiantuntija- ja opetustehtävissä.

Lisätietoa lääkärien määrästä ja työllistymisestä 

Lääkäri terveyskeskuksessa

Terveyskeskuksessa lääkäri työskentelee yleensä terveyskeskuslääkärin virassa. Terveyskeskukset käyttävät myös ostopalveluja. Silloin lääkäri on terveyskeskuksessa lääkäripalveluita tuottavan yrityksen kautta.

Terveyskeskuksessa on työssä lääketieteen opintojen loppuvaiheen kandeja, lääketieteen lisensiaatteja eli yleislääkäreitä ja erikoislääkäreitä. Jokaiseen lääketieteen erikoisalan koulutukseen kuuluu terveyskeskustyöskentelyä.

Terveyskeskuksessa on työssä monien alojen erikoislääkäreitä. Tavallisimpia erikoisaloja ovat yleislääketiede, psykiatria, työterveyshuolto ja sisätaudit.

Lääkäri sairaalassa

Erikoissairaanhoidossa työskentelevien lääkärien määrä on kasvanut viime vuosina. Sairaaloiden lääkärit työskentelevät joko erikoistuvien lääkärien tai erikoislääkärien viroissa tai erilaisissa hallinnon tehtävissä. Sairaalat ostavat erikoislääkärien työpanosta myös yksityisiltä toimijoilta, mutta ostopalvelun osuus sairaaloiden lääkärintehtävistä on vähäinen.

Sairaalalääkärin työhön kuuluu päivätyön lisäksi päivystämistä ilta- ja yöaikaan. Päivystystyön määrä vaihtelee erikoisalojen välillä suuresti.

Lääkäri opettajana ja tutkijana

Yliopistossa työskentelevien lääkärien määrä on vähentynyt viime vuosina. Lääkärit toimivat yliopistossa tutkijoina, kliinisinä opettajina ja professoreina. Kliinisillä opettajilla ja professoreilla on lisäksi sivuvirat yliopistollisissa sairaaloissa, joissa tehtävän kliinisen työn osuus vaihtelee.

Yliopistot ovat nykyään yksityisiä työnantajia. Lääkärit voivat tehdä tutkimustyötä työsuhteessa yliopistoon, apurahalla, erityisvaltionosuuskorvauksella tai yksityisten työnantajien palveluksessa.

  • Tietoa opettajana tai tutkijana toimivien lääkärien edunvalvonnasta
  • Tietoa opettajana tai tutkijana toimivien lääkärien ansioista

Lääkärit valtion ja hallinnon tehtävissä

Valtiolla lääkärit voivat olla työssä esimerkiksi Puolustusvoimissa, tutkimuslaitoksissa, ministeriöissä ja erilaisissa viranomaistehtävissä. Työtehtävät ovat usein asiantuntija-, valvonta-, tutkimus- tai hallintotehtäviä.

Hallinnollisia lääkärin tehtäviä on muuallakin kuin valtiolla: terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisten yritysten johto- ja kehittämistehtävissä sekä säätiöissä ja järjestöissä.

  • Tietoa valtion ja hallinnon tehtävissä toimivien lääkärien edunvalvonnasta
  • Tietoa valtion ja hallinnon tehtävissä toimivien lääkärien ansioista

Lääkäri yksityissektorilla

Yksityissektorin työmahdollisuudet ja työskentelymuodot ovat lääkärille monipuoliset.

Kolmasosa yksityissektorilla päätoimisesti työskentelevistä lääkäreistä on itsenäisiä ammatinharjoittajia. Muut lääkärit työskentelevät esimerkiksi työsuhteessa yksityiseen lääkärikeskukseen ja vuokralääkäriyritykseen. Lääkäri voi toimia yksityislääkärinä myös yhtiömuotoisesti.

Monet päätoimisesti julkisella sektorilla työskentelevistä lääkäreistä pitävät sivutoimisesti vastaanottoa yksityisenä ammatinharjoittajana. Ammatinharjoittaja voi pitää vastaanottoa omissa tiloissaan tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Ammatinharjoittaja on yrittäjä, ja häntä koskee sama lainsäädäntö kuin muitakin yrittäjiä esimerkiksi eläke- ja sairausvakuutusmaksujen osalta. 

Lääkäri muissa tehtävissä

Lääkäreitä työskentelee erilaisissa säätiöissä, yhdistyksissä, järjestöissä ja esimerkiksi lääketeollisuuden tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Kela työllistää sekä päätoimisia että sivutoimisia asiantuntijalääkäreitä. Lääkäreitä työskentelee myös erilaisissa kehittämistehtävissä kuten tietojärjestelmien, projektien ja hankkeiden parissa sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Muissa tehtävissä toimivien lääkärien osalta sovelletaan kutakin työnantajaa koskevia sopimuksia. Lääkäriliiton suositukset niille aloille ja niihin töihin, joissa ei ole valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia löydät täältä.