Luottamusmies auttaa

Toiminnot

Luottamusmies on Lääkäriliittoon kuuluvien lääkärien valitsema edustaja työpaikalla. Hän hoitaa tehtävää lääkärintyönsä ohella. Luottamusmies tietää, mitä sopimuksia työpaikalla noudatetaan ja miten niitä sovelletaan. 


Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Käytännössä vain kuntasektorin työpaikoilla on lääkäriluottamusmiehiä. Yksityisellä sektorilla, jolla ei ole työehtosopimusta, saattaa samaa tehtävää hoitaa luottamusvaltuutettu.

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies auttaa kaikkia liiton jäseniä kandivaiheesta alkaen. Hän tuntee sopimukset ja työpaikan käytännöt. Luottamusmies neuvottelee kuntasektorilla työnantajan kanssa paikallisista sopimuksista, jotka voivat koskea esimerkiksi palkkausta ja päivystyskorvauksia.

Luottamusmiehen puoleen voi kääntyä esimerkiksi palkkaukseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä. Usein asiat ratkeavat työpaikalla luottamusmiehen avulla. Monimutkaisempia ongelmia selvitetään yhdessä työnantajan kanssa. Luottamusmies hoitaa tarvittaessa yhteyden liiton lakimieheen.

Mikä sinua huolestuttaa?

  • Onko palkkani laskettu oikein?
  • Miksi en saa kesälomaa heinäkuussa?
  • Kuinka pitkään palkallinen sairaslomani kestää?
  • Voinko tehdä osa-aikatyötä?
  • Voinko jäädä osa-aikaeläkkeelle?
  • Kuinka pitkä irtisanomisaikani on?
  • Pitääkö raskaana olevan päivystää?
  • Voiko virkasuhteen purkaa koeaikana?
  • Mitä jos huomaan tai koen kiusaamista?

Kaikissa näissä asioissa voit ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Kuntasektorilla lääkäriluottamusmiehiä

Sairaanhoitopiireissä ja terveyskeskuksissa luottamusmieheksi on useimmiten valittu lääkäri tai hammaslääkäri. Lääkäriluottamusmiehet ovat Jukon luottamusmiehiä, jolloin he voivat tarvittaessa edustaa muitakin akavalaisia ryhmiä.

Katso oma lääkäriluottamusmiehesi täältä.

Niissä kunnallisissa työpaikoissa, joissa lääkäreillä ei ole omaa luottamusmiestä, lääkärien asioista neuvottelevat Jukon pääluottamusmiehet. Oman työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat tarvittaessa Jukosta sähköpostilla osoitteesta jukola@juko.fi. Hammaslääkäriluottamusmiehen tietoja voi tiedustella myös Hammaslääkäriliitosta osoitteesta toimisto@hammaslaakariliitto.fi.

Koulutamme luottamusmiehiä jatkuvasti ja monipuolisesti. Lisäksi he tuntevat liiton lakimiehet ja muut asiantuntijat, joten heidän kauttaan saat apua monissa tilanteissa.

Usein kysyttyä

Kokosimme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin myös Usein kysyttyä -palveluun, jotta voit tutustua niihin silloin kun sinulle sopii.

Yliopistojen luottamusmiehet

Yliopistoissa luottamusmiehinä toimii yleensä muiden akavalaisen alojen edustajia kuten opettajia, psykologeja ja lakimiehiä. Muutamasta yliopistosta löytyy myös lääkäriluottamusmiehiä. Oman yliopistosektorin työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat tästä tai Jukosta sähköpostilla osoitteesta jukola@juko.fi.

Valtion luottamusmiehet

Valtion eri virastoissa luottamusmiehinä toimii yleensä muiden akavalaisten alojen edustajia, kuten yliopistosektorillakin.  Joissakin valtion virastoissa ja laitoksissa on myös valittu lääkäriluottamusmiehiä. Oman valtion sektorin työpaikkasi pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tiedot saat tästä tai Jukosta sähköpostilla osoitteesta jukola@juko.fi.

Yksityissektorilla luottamusvaltuutettuja

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työehtosopimuksiin ja yksityissektorilla ei ole lääkäreihin sovellettavia työehtosopimuksia. Näin ollen varsinaisia luottamusmiehiä ei yksityissektorilla ole. Työsopimuslaki takaa kuitenkin työntekijöille oikeuden valita henkilöstön edustajaksi luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet ovat hyvin samanlaiset kuin luottamusmiehen. Muutamilla isoilla työpaikoilla on valittu lääkäri luottamusvaltuutetuksi.

Ota ajoissa yhteyttä!

Työhön liittyvien ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin. Asioita voi selvitellä myös liiton lakimiehen kanssa. Lakimieheen saat yhteyden kohdasta Lakimiesneuvonta.