Lääkärit muissa tehtävissä

Lisätietoja

Laura Lindholm
Neuvottelujohtaja
Puh. 09 3930726
ynhen.yvaqubyz@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäreitä työskentelee erilaisissa säätiöissä, yhdistyksissä, järjestöissä ja esimerkiksi lääketeollisuuden tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Näistä useimmat ovat yksityisiä työnantajia, joten heitä koskevaa virallista neuvottelutoimintaa ei ole.


Osa näistä työpaikoista kuitenkin käyttää soveltuvin osin muita virka- ja työehtosopimuksia. Työpaikasta sopiessasi voit tarvittaessa kysyä neuvoa Lääkäriliitosta.

Kela työllistää sekä päätoimisia että sivutoimisia asiantuntijalääkäreitä.

Lääkäreitä työskentelee myös erilaisissa kehittämistehtävissä kuten tietojärjestelmien, projektien ja hankkeiden parissa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Palkkauksessa sovelletaan kunkin työnantajan sopimuksia. Kunnallisissa hankkeissa ja tehtävissä, jotka eivät ole varsinaisia lääkärin tehtäviä, kannattaa erikseen sopia, noudatetaanko Lääkärisopimusta vai KVTES-sopimusta.

Kansainvälisten tehtävien osalta Lääkäriliitolla on erilliset oppaat sekä kehitysyhteistyöhön hakeutuville että muuten ulkomaille lääkärin tehtäviin hakeutuville. Kirjaudu sisään FiMnet-tunnuksillasi, jotta voit lukea oppaita.