Edunvalvontaa ja tukea työhön

Teemme työtä hyvän ansiokehityksen ja työolosuhteiden kehittämisen eteen. Tuemme eri sektoreilla toimivia lääkäreitä heidän päivittäisessä työssään tarjoamalla palveluita työssä jaksamisen tueksi. Julkaisemme myös ohjeita ja suosituksia työssä eteen tulevia tilanteita varten.

Edunvalvontaa eri sektoreilla

Huolehdimme, että lääkärien työolot ovat kunnossa ja eri sektoreilla toimivien lääkärien palkkaus vastaa jatkossakin työn vaativuutta. Tarjoamme jäsenillemme tutkittuun tietoon perustuvia sähköisiä työkaluja palkkaneuvottelujen tueksi sekä vastaanoton talouden suunnitteluun. Kunnallisilla työpaikoilla lääkärin lähin edunvalvoja on Lääkäriliiton luottamusmies. 

Näin huolehdimme eduistasi


Liiton ohjeet ja suositukset lääkäreille

Lääkäriliitto julkaisee lääkärien työhön liittyviä ohjeita ja suosituksia. Ohjeet ovat Lääkäriliiton sääntöjen mukaan jäseniä sitovia: jäsenten on tutustuttava niihin ja noudatettava niitä työssään. Suositukset on sen sijaan tarkoitettu lääkärin työn tueksi. Molempien tarkoituksena on neuvoa ja auttaa lääkäreitä heidän työssään kohtaamissaan eettisissä ja käytännön ongelmissa. 

Tutustu Lääkäriliiton ohjeisiin

Tutustu Lääkäriliiton suosituksiin


Työhyvinvointi on myös lääkärin oikeus

Teemme Lääkäriliitossa työtä sen eteen, että lääkärin työ tuottaisi hyvinvointia potilaille, mutta myös lääkärille itselleen. Ennen kaikkea hyvinvoiva lääkäri on potilaan etu. Edistämme aktiivisesti lääkäreiden työhyvinvointia muun muassa vaikuttamalla päivystyksen, potilastietojärjestelmien ja lääkärien johtamiskoulutuksen kehittämiseen. 

Kannustamme lääkäreitä käyttämään työterveyshuollon palveluita ja ammatinharjoittajia tekemään sopimuksen palveluiden käytöstä. Tarjoamme jäsenillemme helposti lähestyttävän mahdollisuuden hakeutua sairastuessaan hoitoon luottamuslääkäriverkostomme kautta.

Lue lisää työhyvinvoinnista